Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorHlaváč, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHLAVÁČ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111947cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82734
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření společnosti A studio group, spol. s r.o. a to za roky 2012-2016. První část práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou definovány základní pojmy. Druhá část se zabývá výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy a interpretaci jejich výsledků. V poslední části práce jsou na základě výsledků navrženy východiska na zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis is focused on issues of management of the company A studio group, spol. s r.o. over years 2012-2016. The first part of the thesis contains theoretical way-out possibilities, where the basic terms are defined. The second part deals with the calculations of selected indicators of the financial analysis and the interpretation of their results. In the last part of the thesis, based on the results, there are proposed some way-out possibilities for improvement of financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectpeněžní tokycs
dc.subjectsituace podnikucs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectsituation of a companyen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:47cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111947en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:00:47en
sync.item.modts2019.05.18 19:30:16en
dc.contributor.refereeNováková, Monikacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record