Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorPospíšil, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:20Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, J. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82766
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. během let 2012 až 2016 s využitím metod strategické a finanční analýzy. První část této bakalářské práce se zaobírá teoretickými východisky, která slouží jako podklad pro zpracování daných analýz. Druhá část práce je zaměřena na výpočet finanční analýzy a zpracovaní strategické analýzy. V poslední části jsou vytvořeny návrhy, které vychází z provedených analýz a měly by vést ke zlepšení finanční situace daného podniku.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the evaluation of the financial situation of ELPIK the company during the years of 2012 – 2016 with using strategic and financial analysis methods. The first part of this bachelor thesis deals with the theoretical basis, which serves as a basis for the analysis of given analyzes. The second part of the thesis is focused on the calculation of financial analysis and the elaboration of strategic analyzes. In the last part, suggestions are made that are based on the analyzes carried out and should lead to an improvement of the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzycs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-09-19-08:04:04cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:20:20en
sync.item.modts2020.03.30 22:38:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNejedlík, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu prof. Rejnuš: Navrhujete přijetí nového zaměstnance. Máte někde vyčísleny náklady a přínosy pro tohoto zaměstnance? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: V práci uvádíte, že se zřízením nové pozice se zvýší pouze mzdové náklady. Myslíte si, že zřízení nového pracovního místa nebude mít další náklady respektive výdaje? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Může si firma Vaše doporučení dovolit? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Kam jste zahrnoval při výpočtu likvidit a dalších ukazatelů dlouhodobé pohledávky? Zahrnul jste je do oběžných aktiv? - odpovězeno částečně doc. Rozmahel: Kolik zaměstnanců má společnost? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hanušová: Jak definujete oběžná aktiva? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Projeví se změna struktury oběžných aktiv v pracovním kapitálu? - neodpovězeno připomínka Ing. Juřica: V práci si pletete přímé a nepřímé citace. připomínka Ing. Juřica: V návrhové části máte citace, pokud chcete vysvětlit teoretický základ, tak je třeba jej umístit do teorie. připomínka Ing. Juřica: V tabulkách máte uvedeny špatně jednotky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record