Show simple item record

Proposal for an Employee Evaluation and Reward System at a Selected Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorKocifajová, Valériacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOCIFAJOVÁ, V. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82770
dc.description.abstractBakalárska práca sa zameriava na systém hodnotenia a odmeňovania pracovníkov v spoločnosti Ekobal s.r.o. Práca obsahuje dve časti, a to teoretickú a praktickú. Prvá časť sa zaoberá základnými pojmami, ktoré sa týkajú hodnotenia a odmeňovania. Druhá časť je zameraná na podrobnú analýzu súčasného stavu zvolenej spoločnosti a na výskum prostredníctvom dotazníka. Cieľom práce je návrh zmien v systéme hodnotenia a odmeňovania pracovníkov.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the system of evaluation and remuneration of staff at Ekobal Ltd. The work contains two parts: a theoretical and practical. First mentioned section discusses the basic concepts related to evaluation and remuneration. The second part focuses on a detailed analysis of the current status of the selected companies and research using questionnaires. The aim is to design changes in the system of evaluation and remuneration of staffen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthodnotenie pracovníkovcs
dc.subjectodmeňovaniecs
dc.subjectmotiváciacs
dc.subjectriadenie ľudských zdrojovcs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectemployee’s evaluationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectmotivationen
dc.subjecthuman resource managementen
dc.subjectbenefitsen
dc.titleNávrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposal for an Employee Evaluation and Reward System at a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:48cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111153en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:32:25en
sync.item.modts2020.03.31 01:06:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKašjaková, Alexandracs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Schüller: Slyšela jste někdy pojem „kafeterie“ ve vztahu k odměňování zaměstnanců? Domníváte se, že by nebylo vhodné takovýto systém zavést? zapovězeno částečně doc. Doskočil: Jak vaše návrhy v oblasti funkční - personální strategie souvisí s celkovou firemní strategií? zodpovězeno doc. Mikulec: Jak se firma vypořádává s problematikou obrovské psychické pracovní zátěže pracovníků? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record