Show simple item record

Antioxidant activity of green tea extracts

dc.contributor.advisorVeselá, Máriacs
dc.contributor.authorŠedý, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠEDÝ, M. Antioxidační aktivita extraktů zeleného čaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108171cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82810
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na antioxidační a biologicky aktivní látky přítomné v extraktech zeleného čaje. Zelený čaj je bohatým zdrojem antioxidantů a již v minulosti byl považován za léčivý nápoj. Řada látek obsažená v extraktech zeleného čaje vykazuje silné antioxidační účinky. V teoretické části se tato práce zabývá historií a výrobou čaje. Dále se zaměřuje na popis nejhojněji zastoupených antioxidačních a bioaktivních látek v čaji. V experimentální části byly vybrány tři vzorky zeleného čaje z obchodního řetězce, které byly dále analyzovány vybranými metodami UV-VIS spektrometrie a následně porovnány.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on antioxidant and biological active compounds present in green tea extracts. Green tea is a rich source of antioxidants and it has been considered a medicinal beverage in the past. Series of compounds contained in green tea extracts exhibits strong antioxidant effects. The theoretical part of this thesis deals with the history and production process of tea. It also focuses on the description of the most abundant antioxidant and bioactive substances in tea. Three green tea samples from the retail chain were selected in the experimental section, which were further analysed by selected UV-VIS spectrometry methods and then compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZelený čajcs
dc.subjectantioxidační aktivitacs
dc.subjectantioxidantycs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectkatechinycs
dc.subjectCamellia Sinensiscs
dc.subjectUV-VIS spektrometriecs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectGreen teaen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectantioxidantsen
dc.subjectpolyphenolsen
dc.subjectcatechinsen
dc.subjectCamellia Sinensisen
dc.subjectUV-VIS spectrometryen
dc.subjecthealthen
dc.titleAntioxidační aktivita extraktů zeleného čajecs
dc.title.alternativeAntioxidant activity of green tea extractsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-15-12:27:30cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108171en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:03:35en
sync.item.modts2020.03.30 21:45:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Na jakém základě jste vybíral vaše vzorky? Zmínil jste pojem mikrobiální oxidace čaje, můžete tento děj popsat? Uvádíte antioxidační aktivitu 4000 mg/l, můžete vysvětlit, co to znamená? dr. Mikulíková: V práci zmiňujete speciální typ čaje, můžete popsat, o jaký čaj se jedná? doc. Brázda: Ve které oblasti rostou nejkvalitnější čaje? Je možné čaj pěstovat i v našich podmínkách? doc. Kovalčík: V práci srovnáváte bílý a zelený čaj, který má lepší antioxidační vlastnosti? Byl u studeného a teplého louhování čaje pozorován rozdíl v uvolnění i jiných látek než jsou polyfenoly?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record