Show simple item record

Stress - strain analysis of inferios limb with fixator type Orthofix

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorMrázek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:14Z
dc.date.available2018-06-17cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMRÁZEK, M. Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12700cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82839
dc.description.abstractCílem této práce je deformačně napěťová analýza fixátoru Orthofix aplikovaného na dolní končetině. Úvod práce je věnován rešeršním studiím dostupné odborné literatury. Vybrané rešerše jsou zaměřeny na možnosti léčby, aplikace a řešení fixace dlouhých kostí. Dále je v diplomové práci vytvořen parametrický model fixátoru a tibie v CAD systému CATIA. Model fixátoru umožňuje vytvoření různých geometrických variant simulujících možná nastavení fixátoru a zatížení silovou dvojicí v rozmezí 1-10 Nm. Takto popsané geometrické a zatěžující stavy fixátoru jsou řešeny metodou MKP ve výpočtovém prostředí ANSYS. Jednotlivá řešení stavů fixátoru Orthofix jsou podrobena deformačně napěťové analýze.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis aims to create a stress strain analysis of Orthofix external fixator applied to lower limb. The introduction summarizes the background research in available scientific publications, targetting the alternatives of treatment, namely application and fixation solutions of long bones. Furthermore parametric models of the fixator and tibia are created in CAD system CATIA. The fixator model enables to create different geometric variations simulating possible fixator settings and moment load in the range of 1-10 Nm. These geometric and loading states of fixator are solved via FEM in ANSYS. Single versions of the states of Orthofix fixator are then subjected to the stress strain analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectDeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectfixátorcs
dc.subjectdolní končetinacs
dc.subjecttibiecs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectMetoda Konečných Prvkůcs
dc.subjectStress strain analysisen
dc.subjectFixatoren
dc.subjectLower limben
dc.subjectTibiaen
dc.subjectFEMen
dc.subjectFinite Element Methoden
dc.titleDeformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofixcs
dc.title.alternativeStress - strain analysis of inferios limb with fixator type Orthofixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-18-12:25:28cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12700en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:58:05en
sync.item.modts2021.11.22 12:14:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record