Show simple item record

Stress - strain analysis of jaw with tooth implant type MTI

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPetrlíková, Helenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:50Z
dc.date.available2018-06-17cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPETRLÍKOVÁ, H. Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12888cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82842
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy je provedeno na základě výpočtového modelování MKP. V práci je detailně popsána tvorba výpočtové modelu. Model geometrie soustavy byl vytvořen v programovém prostředí SolidWorks. Diskretizace, model vazeb a zatížení, včetně vlastního řešení bylo provedeno v programovém systému ANSYS Workbench. Na základě řešení různých zátěžných stavů, které jsou v práci prezentovány, je provedena deformačně napěťová analýza pro dva žiletkové implantáty firmy MTI. MTI – firma Martikáncs
dc.description.abstractThis diploma work is oriented on the deformation and load stress analysis of the jawbone with the razor-blade dental implant of the company MTI. There is a literature search on this theme in the beginning of this work. Deformation and tenseness of the system is done by computerized method FEM. There is detailed description of creating the computational model in this work. The geometry model of the system was created in the 3D CAD design software SolidWorks. Discretization, model of constrains and load sets including own solution was created in the ANSYS Workbench. On the basis of solutions with different load sets, which are presented in this work, is created a deformation and load stress analysis for two razorblade implant of copany MTI.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectZubní implantátycs
dc.subjectspodní čelistcs
dc.subjectmandibulacs
dc.subjectdeformační a napěťová analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvků.cs
dc.subjectDental Implantsen
dc.subjectJawen
dc.subjectMandibleen
dc.subjectStress-Strain Analysisen
dc.subjectFinite Element Methoden
dc.titleDeformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTIcs
dc.title.alternativeStress - strain analysis of jaw with tooth implant type MTIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-17-11:43:34cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12888en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:48:25en
sync.item.modts2020.03.31 16:37:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record