Show simple item record

Proposal of Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorKonečný, Daliborcs
dc.date.accessioned2018-06-18T06:59:43Z
dc.date.available2018-06-18T06:59:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKONEČNÝ, D. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110935cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82897
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické části se věnuji důležitým pojmům z oblasti marketingu. V druhé části se věnuji analýze společnosti a ve třetí části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy pro zlepšení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of the existing communication mix of the company operating in the tourism industry and presents proposals for its improvement. The work is divided into three main parts. In the first theoretical part I deal with important concepts in marketing. In the second part, I analyze the company and in the third part, suggestions for improvement are made on the basis of the analyzes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectanalysisen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttravel agencyen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:49cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110935en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 13:54:35en
sync.item.modts2020.03.31 12:28:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKraus, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Milichovský - Jaký je zájem o cestování ve vazbě na jednotlivé věkové skupiny? Které typy zájezdů tyto skupiny vyhledávají? Zodpovězeno Dotazníkové šetření proběhlo pouze na facebooku, není to pouze omezená skupina respondentů? Zodpovězeno Jsou tyto výsledky relevantní? Zodpovězeno Prof. Kocmanová - Věková skupina respondentů je pouze 18 – 20 let, je to relevantní skupina potencionálních zákazníků? Zodpovězeno Jak bude tato skupina oslovena? Zodpovězeno Kdo bude hradit náklady na danou propagaci? Zodpovězeno RNDr. Chvátalová – webové stránky byly špatně hodnoceny, jaký je důvod a jaká bude náprava? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record