Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorBočková, Ninacs
dc.contributor.authorKrmíček, Radimcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:23Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRMÍČEK, R. Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other107818cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82903
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. Analytická část navazuje na část teoretickou a zaměřuje se analýzy potřebné k sestavení podnikatelského plánu. Návrhová část pak obsahuje realizovatelný podnikatelský plán.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on creating a business plan to establish contactless car wash station in Břeclav. In the introductory theoretical part are defined terms as sociated with company establishment and business plan. These terms are used in analytical part that focuses on alasysis necessary for creating business plan. Proposal’s part includes realizable business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectbezkontaktní auto myčkacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza konkurenčního prostředícs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectcontactless car wash stationen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter’s model of competitive advantageen
dc.titlePodnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčkycs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:49cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid107818en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:07:56en
sync.item.modts2020.04.01 04:39:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMaťašovský, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího BP - odpovězeno v plném rozsahu Otázky oponenta BP - částečně odpovězeno doc. Korytárová - Máte spočítanou návratnost investice? - odpovězeno doc. Korytárová - Jaký je procento mezi cizím a vlastním kapitálem? - odpovězeno doc. Korytárová - S jakou úrokovou mírou se počítá ve Vašem návrhu? - odpovězeno doc. Zich - Na základě čeho jste se rozhodoval při zhodnocení optimistické či pesimistické varianty Vašeho návrhu? - odpovězeno doc. Zich - Jak jste cílil dotazník, že se Vám tam dostali respondenti pod 18 let? - odpovězeno doc. Zich - Kdo je Vaše typická zákaznícka skupina? - částečné zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Tvrdíte, že budete plán financovat úvěrem. Myslíte si, že Vám banka dá úvěr v hodnotě 3 000 000 Kč pro takový plán? - odpovězeno Mgr. Novotná - Jak je řešen územní plán ve Vámi navrhované oblasti pro realizaci podnikatelského plánu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record