Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorVaňková, Annacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:20:38Z
dc.date.available2018-10-21T17:20:38Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVAŇKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109916cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82908
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. V první části práce je teoretickými poznatky přiblížena problematika finanční analýzy. Druhá část práce zahrnuje představení společnosti a praktickou aplikaci finančních ukazatelů. V závěru práce jsou navržena možná opatření, která mají vést ke zlepšení finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the selected company between 2012 and 2016. The first part of the thesis approaches the issue of financial analysis by theoretical knowledge. The second part of the thesis includes the introduction of the company and the practical application of financial indicators. The conclusion of the thesis contains measures to improve the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysten
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectratio indicatorsen
dc.titleHodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:56cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109916en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:42:04en
sync.item.modts2020.03.31 14:52:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDalecká, Markétacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: O jaký typ výroby se jedná? Jakým způsobem jste nejakostní produkty srovnávala? Jak jste hodnotila řízení výrobního procesu? Kde se nachází ve výrobním procesu důvod vzniku nejakostních produktů? Jak byste zajistila úsporu nákladů jako majitelka firmy? - A Ing. Josef Veselý, CSc.: Jakou technologii firma používá při zpracování kovů? Zdůvodněte oblast Příležitostí ve SWOT analýze. - A doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Se školením jsou spojeny vysoké náklady. Čím jsou tvořeny? Jak společnost řeší pohledávky po splatnosti? - Acs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record