Show simple item record

Proposal for the Management of Occupational Safety in a Selected Section of the Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKubisová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:23Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUBISOVÁ, I. Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109844cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82914
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků či návštěvníků na pracoviště a zhodnocuje současnou situaci v dané výrobní firmě. Na základě provedené analýzy bude navrženo řešení pro zlepšení nynějšího stavu bezpečnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with occupational safety and health protection at the production section in selected company. The thesis provides a theoretical background, focuses on the assessment of security risks when new workers or visitors enter to the workplace and evaluates the current situation in the production company. On the basis of the analysis carried out, a solution will be proposed to improve the current state of safety.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectbezpečnostní předpisycs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectosobní ochranné pracovní pomůckycs
dc.subjectOccupational health and safetyen
dc.subjectsafety regulationsen
dc.subjectrisken
dc.subjectmanufacturing companyen
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.titleNávrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podnikucs
dc.title.alternativeProposal for the Management of Occupational Safety in a Selected Section of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:49cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109844en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:30:17en
sync.item.modts2020.03.31 07:02:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKuba, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Podepisují návštěvníci pracoviště prohlášení o povědomosti o bezpečnosti? Archivují se tyto dokumenty? - Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Řeší předmětná společnost zákonné pojištění? S jakou pojišťovnou se v současnosti uzavírá zákonné pojištění? - Ing. Josef Veselý, CSc.: Uvažovala jste o zavedení mezinárodního standardu bezpečnosti práce? - doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Připomínky k formálním náležitostem závěrečné práce. Proč existenci konkurence řadíte do slabých stránek analýzy SWOT? Z jakého důvodu řadíte informace od mateřské společnosti mezi příležitosti v analýze SWOT?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record