Show simple item record

Proposal for Control of Manufacture Holders of the Front Wheel for Formula Student TU Brno Racing

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorVašek, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:52Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVAŠEK, L. Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83000
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a výrobou držáků řízení pro pravé přední kolo formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing. V teoretické části je popsána soutěž Formule Student, včetně samotných držáků řízení, u kterých byla popsána i jejich funkce a umístění. Dále byl proveden rozbor hliníku a jeho slitin včetně začlenění materiálu CERTAL, ze kterého byly držáky vyrobeny. Praktická část zahrnuje konstrukci prototypů držáků v CAD programu Autodesk Inventor, návrh a aplikace obráběcích strategií v CAM programu PowerMILL. Dále praktická část mapuje výrobu na obráběcích strojích a to na centru MCV 754 QUICK a na obráběcím centru DECKEL MAHO DMU 50. Předposlední část se zabývá rozměrovou analýzou vyrobených držáků v porovnání s CAD modelem daných součástí. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení výroby.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and production of wheel control holders for the right front wheel of the formula Dragon 4 of TU Brno Racing team. In the theoretical part, the Formula Student competition is described, including the steering holders themselves and description of their function and location. Later the analysis of aluminium and its alloy was made, including description of the CERTAL material of which the holders were made. The practical part includes the design of prototype holders in the Autodesk Inventor CAD software, the design and application of machining strategies in the PowerMILL CAM software. Further, the practical part includes production on milling machines at the MCV 754 QUICK and DECKEL MAHO DMU 50 machining centre. At the end, the dimensional analysis of the part is performed, manufactured holders were compared to the CAD model of the given components and the technical and economical evaluation of the production was made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectFormule Studentcs
dc.subjectCAD/CAMcs
dc.subject3D skenovánícs
dc.subjectobráběcí strategiecs
dc.subjectmillingen
dc.subjectFormula Studenten
dc.subjectCAD / CAMen
dc.subject3D scanningen
dc.subjectmachining strategiesen
dc.titleNávrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racingcs
dc.title.alternativeProposal for Control of Manufacture Holders of the Front Wheel for Formula Student TU Brno Racingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-12:12:00cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:19en
sync.item.modts2021.11.12 11:08:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Uveďte charakteristiku regenerativního kmitání (uvedeno v práci na listě 46). V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak byl řešen problem přesností otvorů? 2. Proč 5-osy stroj nebyl použít pro celou výrobu? 3. Jaké metody byli použité na ustavení modelu pro skenování? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record