Show simple item record

Production of bottle caps

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorBělaška, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:08Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBĚLAŠKA, K. Výroba uzávěrů lahví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108727cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83054
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které musí splňovat. Po výběru technologie výroby (vstřikování) je následně v teoretické části provede rozbor technologie vstřikování a konstrukce forem. V praktické části je proveden kompletní návrh vstřikovací formy na základě provedených simulací a technologických výpočtů. Na základě parametrů vstřikovací formy byl vybrán vstřikovací stroj. V závěr práce je provedeno technicko – ekonomické zhodnocení navrhované výroby uzávěru s dětskou pojistkou.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the design of an injection mould for manufacturing of a plastic bottle cap with a child safety lock. Firstly, the analysis of the part is done including a detailed specification of its function and criteria, which have to be fulfilled. After the technology is chosen (injection moulding), the analysis of the injection moulding technology and the problematics of design process is provided. In the following practical part of the thesis, the particular mould for the given part is fully designed using simulation and technological calculation. On the basis of the acquired parameters of the mould, the injection machine was chosen. At the concussion of the thesis, the technical and economical evaluation of the proposed manufacturing process for the cap with child safety lock is realised.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectuzávěr s dětskou pojistkoucs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectvstřikovací strojcs
dc.subjectsimulační analýzacs
dc.subjectinjection moulden
dc.subjectcap with child safety locken
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectinjection machineen
dc.subjectsimulation analysisen
dc.titleVýroba uzávěrů lahvícs
dc.title.alternativeProduction of bottle capsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:13:25cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108727en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:03:40en
sync.item.modts2020.03.31 13:08:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKandus, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Jakým způsobem byla stanovena celková série i počet kusů, které mají být vyrobeny do 1 měsíce? 2. Je použití mzdových nákladů dostačující při stanovení celkové ceny výroby? 3. Proč se používá polypropylen jako materiál pro víčka a polyethylen pro lahve? 4. Jaké byly kvalitativní charakteristiky, podle kterých jste hodnotil výrobu součásti v simulaci s použitím softwaru Autodesk Inventor? 5. Z jakého důvodu jste volil použité oceli při konstrukci nástrojů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record