Show simple item record

Implementation of automatic welding machine to production of fittings

dc.contributor.advisorSigmund, Mariancs
dc.contributor.authorCícha, Tadeášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:53Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationCÍCHA, T. Implementace svařovacího automatu do výroby armatur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83063
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zavedení svařovací technologie FCAW do výrobního procesu strojírenského podniku. Součástí je také částečná automatizace procesu za pomoci využití polohovadla propojeného se svařovacím zdrojem. Praktická část práce obsahuje ověření svařitelnosti používaných materiálů a stanovení pWPS pro následnou kvalifikaci postupu svařování WPQR s použitím technologie svařování FCAW.cs
dc.description.abstractThe Diploma Thesis is focused on the implementation of FCAW welding technology to the manufacturing process of a mechanical engineering company. One part of implementation is partial automation of manufacturing process with positioner machine which is connected to the welding source. Practical part of Diploma Thesis includes the verification of the weldability of used materials and assigning of pWPS for subsequent qualification of the welding process WPQR with the welding technology FCAW.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWPQRcs
dc.subjectFCAWcs
dc.subjectpolohovadlocs
dc.subjectkompenzátorcs
dc.subjectmontážní vložkacs
dc.subjectWPQRen
dc.subjectFCAWen
dc.subjectpositioneren
dc.subjectcompensatoren
dc.subjectmounting inserten
dc.titleImplementace svařovacího automatu do výroby armaturcs
dc.title.alternativeImplementation of automatic welding machine to production of fittingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:53:42cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:22:30en
sync.item.modts2021.11.12 21:07:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s prezentací své diplomové práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise k DP: 1 - Jak byla měřena tvrdost? 2 - Jak byl ovládán strojně vedený hořák? 3 - Jak se projeví ekonomické hodnocení na praxi ve firmě? 4 - Byla provedena konzultace s konstruktérem? 5 - Kam patří náklady na plyn v ekonomickém hodnocení? 6 - Definujte typ vady ve svaru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record