Show simple item record

Manufacturing of castor holder

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilsk
dc.contributor.authorMoravčík, Jurajsk
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:53Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMORAVČÍK, J. Výroba držáku nábytkového kolečka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109268cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83071
dc.description.abstractPráca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako polotovar bol zvolený pás plechu zo zvitku šírky 64,1 mm. Po zhodnotení technologickosti boli upravené vzdialenosti otvorov od okraja dielu a ohybu a prostredníctvo technologických výpočtov určené potrebné sily, práce a ďalšie parametre. Ako vhodný stroj bol zvolený výstredníkový lis S 160 E značky Šmeral. Navrhnutý nástroj pracuje v šiestich krokoch a nachádza sa v ňom deväť strižných a jedna ohýbacia časť spolu s dvomi hľadáčikmi a jedným pružinovým pridržiavačom. Ekonomické zhodnotenie ukázalo ziskovú výrobu zadanej série hodnotou 999 310,61 Kč a bodom zvratu nastávajúcim po výrobe 58 382 kusov.sk
dc.description.abstractThe thesis solves the design of the technology of manufacturing the furniture wheel holder from a sheet thickness of 11 321 with a thickness of 2 mm. On the basis of the variant cutting and bending solution, a production solution was chosen in a process proggressive die. As a blank, a sheet metal strip is selected from a 64.1 mm roll. After the technology evaluation, the distances of the openings from the edge of the part and the bend were adjusted and the technological calculations determined the necessary total forces, work and other parameters. On the basis of the previous calculations, the S 160 E eccentric press of Šmeral was chosen as the most suitable machine. The designed tool works in six steps and includes nine cutting and one bending section together with two viewers and one spring retainer. Economic recovery has shown profitable production of the given series where the total profit is CZK 999 310,61 and the reversal point occurs after production 58 382 pieces.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceľ 11 321sk
dc.subjectstrihaniesk
dc.subjectohýbaniesk
dc.subjectzdružený nástrojsk
dc.subjectlis S 160 Esk
dc.subject11 321 steelen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectproggressive dieen
dc.subjectS 160 E pressen
dc.titleVýroba držáku nábytkového kolečkask
dc.title.alternativeManufacturing of castor holderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:14:41cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109268en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:04:22en
sync.item.modts2020.04.01 03:55:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDohnal, Ivosk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Na základě čeho byla určena cena materiálu v ekonomickém zhodnocení? 2. Jaký byl zvolen podavač? 3. Z jakého důvodu není do konstrukčního návrhu začleněn načínací doraz? 4. Jakým způsobem bude materiál zaváděn do nástroje? 5. Z jakého důvodu je volen poloměr R5 na nástroji? 6. Proč byl z hlediska vyrobitelnosti a funkčnosti dílce zvolen uvažovaný tvar a rozměrové tolerance? 7. V které fázi výroby je použit hledáček? 8. V jakém stavu používáte zvolený materiál 11 321? 9. Pro jaké oceli je vhodné uvdené schéma tepelného zpracování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record