Show simple item record

Study of properties of laser welds of Hardox 450 material using arc preheating

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorDebs, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:39Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:39Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDEBS, M. Studium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109294cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83072
dc.description.abstractV této diplomové práci je zkoumán vliv využití obloukového předehřevu metodou TIG při laserovém svařování 2 mm plechů materiálu Hardox 450. Jedná se o materiál, který svých dobrých mechanických vlastností dosahuje tepelným zpracováním, což při svařování způsobuje jeho tepelnou degradaci. V experimentu byly svařeny plechy s různým nastavením parametrů a pozic TIG hořáku. Z vyhotovených vzorků byly vytvořeny zkušební tělesa pro tahovou zkoušku, zkoušku tvrdosti podle Vickerse a pro metalografické zkoušky makrostruktury a mikrostruktury. Výsledkem použití dalšího zdroje tepla je rozšiřující se tepelně ovlivněná zóna, vyhlazují se přechody mezi jejími pásmy, snižuje se v ní pevnost a tvrdost, zjemňuje se struktura a začínají se vyskytovat feritické struktury ve svarovém kovu. Hybridní technologie kombinující laser s obloukovou metodou TIG je velmi produktivním způsobem svařování vytvářející kvalitní svarová spojení. Pro srovnání je v práci porovnána s konvenční metodou MAG.cs
dc.description.abstractIn this thesis is studied the influence of arc TIG preheating during laser welding of 2 mm Hardox 450 material sheets. This material achieves its good mechanical properties by processes of heat treatment. That causes problems during welding because of heat degradation. Experimental sheets were welded within various configurations of welding parameters and positions of TIG nozzle. Testing specimens were cut out by laser and were used for tension testing, Vickers hardness testing and metallographical testing (macro and microstructure). The results of using the second heat source are: wider heat affected zone, smoother transitions among its zones, reduction of toughness and hardness, finer grain structure and occurring ferritic microstructure. This hybrid technology, combination of laser welding and TIG preheating, is very productive creating joints with greatly good quality. The thesis also contains a comparison with common MAG welding method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHardox 450cs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectobloukové svařovánícs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectpředehřevcs
dc.subjectHardox 450en
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectarc weldingen
dc.subjectTIGen
dc.subjectpreheatingen
dc.titleStudium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevucs
dc.title.alternativeStudy of properties of laser welds of Hardox 450 material using arc preheatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:55:54cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109294en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:20:58en
sync.item.modts2021.11.12 18:33:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s prezentací své diplomové práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise: 1 - Vysvětlete absorpce plynů u remote welding. 2 - Popište v DP uvedený tahový diagram. 3 - Budou se měnit únavové vlastnosti se svařováním? 4 - Jaké prvky zvyšují mechanické vlastnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record