Show simple item record

Production of rack moulding

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorRepatý, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationREPATÝ, M. Výroba regálové lišty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108714cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83073
dc.description.abstractPráca predpokladá zhodnotenie technologickej, ekonomickej a konštrukčnej časti výroby súčasti a návrhu nástroja, slúžiaceho na veľkosériovú výrobu regálovej lišty z oceli S355MC. Z literárnej štúdie sa ukázalo ako najvhodnejšie využitie postupového združeného nástroja kombinujúceho v 4 krokoch strižné a ohýbacie operácie. Na základe potreby produkcie vždy dvoch, rovinne symetrických kusov, bude nástroj vyrábať oba kusy súčasne, čo je z ekonomického hľadiska veľmi výhodné. Nástroj je navrhnutý na použitie na mechanickom lise Arisa 630t. Materiál bude zo zvitku odvíjaný, rovnaný a do nástroja posúvaný presnou podávačkou. Celková cena výroby súčasti bola stanovená na 18,8 Kč.cs
dc.description.abstractThe paper evaluates technological, economic and construction aspects of the component production and the design of the tool serving for large-scale production of the S355MC steel rack component. Use of a progressive tool combining cutting and bending operations in four steps has been decided as the most appropriate according to literature study. Based on the need of production of two plane-symmetrical pieces at a time, the tool will produce both pieces simultaneously, which is economically advantageous. The tool is designed for use on the Arisa 630t mechanical press. Material will be winded off the roll, flattened and pushed into the tool by a precision feeder. The total cost of production of the component was set at 18.80 CZK.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrihcs
dc.subjectohybcs
dc.subjectpostupový nástrojcs
dc.subjectplošné tvárneniecs
dc.subjectregálová lištacs
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectprogressive toolen
dc.subjectsurface mouldingen
dc.subjectrack railen
dc.titleVýroba regálové lištycs
dc.title.alternativeProduction of rack mouldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:17:17cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108714en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:34:14en
sync.item.modts2020.03.31 10:32:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePodaný, Kamilcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Uvažoval jste se zařazením zásobní smyčky mezi odvíječkou a rovnačkou, příp. podavačem? 2. Zohlednil jste problém s funkcí rovnačky ve vztahu k funkci hledáčků v nástroji? 3. Vysvětlete schéma na obr. 9 v práci. 4. Dal by se navrhovaný nástroj použít (přizpůsobit) i pro menší vyráběné délky regálových lišt? 5. Řešil jste také užitné zatížení dané součásti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record