Show simple item record

The LiOh influence in alkaline accumulators

dc.contributor.advisorPléha, Davidcs
dc.contributor.authorMarušarz, Antoncs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:41:19Z
dc.date.available2019-04-04T05:41:19Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMARUŠARZ, A. Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other41172cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8318
dc.description.abstractCílem této bakalařské práce je zajímat se o vliv hydroxidu lithného na parametry niklových akumulátorů, na jejích kladné elektrodě. V jeho obsahu se píše o různych druzích dostupných akumulátorů, hlavně o niklkadmiových akumulátorech.V nasledujícich částech je popisovaná jejích kladná elektroda, cyklická voltametrie a vlivy aditiv hydroxidu litného na kladnou elektrodu. Poslední čast je věnována praktickým experimentům cyklické voltametrie s různymi roztoky a teplotami. Výsledkem je jejich porovnávaní a hodnocení vlyvů různych faktorů na tyto charakteristiky.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor´s thesis project is to explain the influence of lithium hydroxide on nickel accumulators, on their positive electrode. This project describes several different kinds of avaliable accumulators, mainly nickel-cadmium accumulators. In the next couple of chapters I will be describing their positive electrode, cyclic voltammetry and influences of different additaments on positive electrode. Last part is dedicated to experiments of the cyclic voltammetry with different solutions and tempratures. Comparing these characteristics and evaluating influences of different variables on these measurments is main goal of this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNi-Cd článekcs
dc.subjectelektrodacs
dc.subjecthydroxid lithný LiOHcs
dc.subjecthydroxid draselný KOHcs
dc.subjectelektrolytcs
dc.subjectcyklická voltametriecs
dc.subjectNi-Cd cellen
dc.subjectelectrodeen
dc.subjectlithium hydroxide LiOHen
dc.subjectpotassium hydroxide KOHen
dc.subjectelektrolyteen
dc.subjectcyclic voltammetryen
dc.titleVliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorůcs
dc.title.alternativeThe LiOh influence in alkaline accumulatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:40cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41172en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:07:11en
sync.item.modts2020.03.31 02:58:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČech, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem se liší alfa a beta fáze? Proč v jednom případě hmotnost alfa a beta fáze roste a ve druhém klesá?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record