Show simple item record

Validation of plastic product in automotive industry

dc.contributor.advisorProstredník, Danielcs
dc.contributor.authorKubín, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUBÍN, M. Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109488cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83196
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, specifikuje principy ve firemním prostředí společnosti ATEK s.r.o. Součástí práce je tvorba validačního plánu a termínového rozvržení laboratorních zkoušek pro vybraný výrobek z projektu G20 od firmy BMW AG. Práce definuje podmínky a provedení vybraných zkoušek, např. test klimatických změn podle BMW normy PR303.5. Testy jsou následně vyhodnoceny. Výstupem z vyhodnocení je návrh optimalizací produktu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the importance of testing of plastic parts in the automotive industry. It defines the basic principles and concepts of project management within product validation, specifies the principles in the corporate environment of ATEK s.r.o. Part of the thesis is the creation of a validation plan and a schedule of labory tests for the selected product from the BMW AG G20 project. The work defines the conditions and the execution of selected tests, eg the climate change test according to the BMW standard PR303.5. The tests are then evaluated. The output from the evaluation is a product optimization proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlimatická zkušební komoracs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectsouřadnicový měřicí strojcs
dc.subjecttest klimatických změncs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectvalidační pláncs
dc.subjectzkouška.cs
dc.subjectClimatic test chamberen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectcoordinate measuring machineen
dc.subjectclimate change testen
dc.subjecttestingen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectvalidation planen
dc.subjecttest.en
dc.titleValidace plastového výrobku v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeValidation of plastic product in automotive industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-16:17:43cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109488en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:41:55en
sync.item.modts2019.05.19 01:39:47en
dc.contributor.refereeJankových, Róbertcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record