Show simple item record

Die forging

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStračánek, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTRAČÁNEK, R. Zápustkové kování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108980cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83198
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem technologie výroby výkovku ojnice zápustkovým kováním. Ojnice je vyrobena z materiálu 12 050 a je součástí klikového mechanismu spalovacího motoru. Výrobní série byla stanovena na 120 000 ks za rok. Do technologického postupu byla před kování zařazena tvářecí operace pro úpravu výchozího polotovaru do podlouhlého tvaru. Pro tuto operaci byla zvolena technologie příčného klínového válcování s jedno operačním nástrojem. Pro materiál nástroje příčného klínového válcování byla zvolena ocel 19 554. Proces zápustkového kování byl zvolen na tři operace na svislém kovacím lise LZK 4000 s jmenovitou silou 40 MN od firmy Šmeral Brno a.s. Pro materiál zápustek byla zvolena ocel 19 552. V poslední řadě bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby kování.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is based on proposal of manufacturing technology forging of connection rod by die forging. The connection rod is made of 12 050 steel and it is part of crank mechanism in combustion engine. Production series was specified to 120 000 pcs. for year. Into technology procedure was implemented method of cross wedge rolling before die forging. The material for transverse cross wedge rolling was chosen 19 554 steel. Process of die forging was selected three operation in vertical forging press LZK 4000 with pressure force 40 MN made by company Šmeral Brno a.s. For die material was chosen 19 552 steel. And finally was carried out technical and economical evaluation of the forging production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel 12 050cs
dc.subjectzápustkové kovánícs
dc.subjectpříčné klínové válcovánícs
dc.subjectojnicecs
dc.subjectzápustkycs
dc.subject12 050en
dc.subjectdrop forgingen
dc.subjectcross wedge rollingen
dc.subjectconnection roden
dc.subjectswagesen
dc.titleZápustkové kovánícs
dc.title.alternativeDie forgingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-14:07:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108980en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:29en
sync.item.modts2020.03.30 15:34:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠlais, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Z jakého důvodu bylo ekonomické zhodnocení omezeno pouze na materiálové náklady? 2. Vysvětlete, co znamenají a z čeho se skládají mzdové náklady, které v práci počítáte? 3. Z jakého důvodu jsou zápustky dokovací operace umístěny, vzhledem k ostatním operacím, na kraji a ne uprostřed? 4. Z jakého důvodku jste použil příčnou klínovou válcovačku ULS 100 RA? 5. Vysvětlete uvedené chemické složení oceli (tab. 11 v práci). 6. Odůvodněte použitý materiál, který je předepsaný na výkresech vyhazovačů, s jakým tepelným zpracováním bylo uvažováno? 7. Lze vyráběný dílec vykovat i na bucharu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record