Show simple item record

Influence of ceramic filtrers on metal streaming in running systems

dc.contributor.advisorRoučka, Jaromírcs
dc.contributor.authorVymyslický, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:13Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:13Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVYMYSLICKÝ, J. Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109605cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83279
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách. Cílem práce je zjištění vlivu pórovitosti, tloušťky keramických filtrů a viskozity tekutého kovu na plnění forem a zároveň je v práci rozebrána problematika hydraulického odporu keramických filtrů a jeho využití při numerických simulacích. V první části práce byl proveden teoretický rozbor problematiky pojednávající o vměstcích v litinách, dále o zákonitostech filtrace a navrhování vtokových soustav, hydraulickém odporu a numerické simulaci. Druhá experimentální část práce se zabývá prolévacími zkouškami, které byly provedeny s filtry s označením VUKOPOR S. Prolévaným kovem byla litina s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Experimentální část se dále zabývá vyhodnocením výsledků, výpočtem hydraulických odporů a numerickou simulací s využitím získaných dat.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with influence of ceramic filters on metal streaming in running systems. The purpose of this thesis is to investigate the influence of porosity, thickness of ceramic filters and also viscocity of molten metal on mold filling. Hydraulic resistance of ceramic filters and possibility of its use in numeric simulation is also tested. At the beginning of the thesis there is theoretic analysis of filtration which inlcudes inclusions in cast irons, filtration matters, gatting systems design, hydraulic resistance and numeric simulation. The second experimental part of this thesis is focused on measuring shedding of molten grey cast iron and ductile iron through gatting systems with filters which are labelled VUKOPOR S. The experimental part then deals with evaluation of experiments results, calculation of hydraulic resistance and numeric simulation with the use of measured data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectkeramický filtrcs
dc.subjecthydraulický odporcs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectfiltrationen
dc.subjectceramic filteren
dc.subjecthydraulic resistanceen
dc.subjectnumeric simulationen
dc.titleVliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustaváchcs
dc.title.alternativeInfluence of ceramic filtrers on metal streaming in running systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-11:07:56cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109605en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:03:56en
sync.item.modts2020.03.31 16:40:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLáník, Boriscs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing.Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen) Ing. Boris Láník (člen)cs
but.defenceBc. Jakub Vymyslický přednesl komisi výsledky své závěrečné práce na téma „Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách“ a odpověděl na otázky oponenta. Komise diplomantovi k obhajobě položila následující dotazy: Věděla obsluha ve slévárně, že jsou filtry ve formách? Získala firma simulačního programu nějaké praktické informace nebo parametry, podle kterých by mohli modifikovat svůj software? Jaké jiné typy filtrů nebo metody jsou v praxi používány? Z jakých materiálů se vyrábí pěnové filtry? Jak rozumíte šumu v simulaci? Nenarůstal počet vměstků v tavenině při neustálé recyklaci slitiny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record