Show simple item record

Fine particles and air-cleaning

dc.contributor.advisorPoláčik, Jáncs
dc.contributor.authorKnebl, Viktorcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:35Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKNEBL, V. Čištění ovzduší od jemných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83296
dc.description.abstractZnečištění ovzduší, vody či půdy, je v současné době velkým problémem, kterému musí společnost čelit. Ať už se jedná o produkci velkého množství skleníkových plynů, či kontaminaci půdy a vody různými chemikáliemi. Tato bakalářská práce se věnuje jemným částicím, které jsou odpovědné především za znečištění ovzduší. Cílem této práce je vytvořit přehled o vzniku a rozdělení těchto částic, poukázat na zdravotní důsledky, které tyto částice mají na lidský organismus, a v neposlední řadě ukázat možnosti, jak snížit produkci těchto částic, případně jak od nich čistit ovzduší.cs
dc.description.abstractThe air, water or soil pollution is one of the major problem facing our society. Whether it is the production of large amount of greenhouse gases or contamination of soil and water by various types of chemicals. This bachelor thesis focuses on fine particles, which are mainly responsible for air pollution. The aim of this work is to create an overview of formation and distribution of these particles, to point out the impact of these particles on human organism and, last but not least, to show possibilities how to reduce the production of these particles or how to clean air from them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČásticecs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectčištěnícs
dc.subjectParticlesen
dc.subjectairen
dc.subjecthealthen
dc.subjectcleaningen
dc.titleČištění ovzduší od jemných částiccs
dc.title.alternativeFine particles and air-cleaningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:46cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108694en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:52:37en
sync.item.modts2020.03.31 09:34:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny otázky oponenta. V průběhu rozpravy byly položeny následující otázky: Co je zdrojem zdraví nebezpečných částic o kterých hovoříte v rešeršní částic. Jaké následky by teoreticky mělo celkové vičištění atmosféry. Jakým způsobem lze minimalizovat vznik a únik zdraví nebezpečných částic. Popište aparaturu použitou při měření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record