Show simple item record

Risk Assessment of the Selected Meteorological Phenomena and Their Influence on Transport Safety

dc.contributor.advisorRožnovský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorStiburková, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTIBURKOVÁ, L. Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83311
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou základní legislativní předpisy, poznatky z meteorologie a teorie nehodovosti hrající významnou roli v obecném měřítku dopravy.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on assessing the impact of meteorological phenomena on transport safety. Analysis, questionnaire survey and meteorological forecasts were used for the evaluation. Part of the theoretical part of the thesis includes basic legislative regulations, meteorology and accident theory, playing an important role in the general transport.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravacs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectmeteorologické jevycs
dc.subjectpředpověď počasícs
dc.subjectbezpečnost.cs
dc.subjectTransporten
dc.subjectaccidenten
dc.subjectmeteorological phenomenaen
dc.subjectweather forecasten
dc.subjectsafety.en
dc.titleHodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravycs
dc.title.alternativeRisk Assessment of the Selected Meteorological Phenomena and Their Influence on Transport Safetyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-15:56:49cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103763en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:16:52en
sync.item.modts2021.11.22 21:57:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKřižák, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceZodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce Velmi dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila. Zjistila jste nějakou korelaci mezi počasím a DN? Jsou i větší následky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record