Show simple item record

Design of a test rig for a wear test of inner ball joints

dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorBlecha, Martincs
dc.date.accessioned2018-06-20T15:05:08Z
dc.date.available2018-06-20T15:05:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBLECHA, M. Návrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83350
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem několika variant testovacího zařízení pro testy axiálních kloubů řízení osobních vozidel. Jednotlivé konstrukční varianty jsou hodnoceny na základě hodnotící matice a poté je vybrána nejlepší varianta. Zvolená konstrukční varianta obsahuje kompletní návrh včetně 3D modelů a pevnostních analýz, které se soustředí na nejvíce namáhané konstrukční uzle. Tyto konstrukční uzle jsou řešeny pomocí metody konečných prvků. Hydraulika a hydraulické prvky jsou řešeny stávajícím vybavením testovací laboratoře. V závěru této práce je řešena analýza rizik nové konstrukce a její ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of several variants of test rig for tests of axial ball joints of passenger cars. The individual design variants are evaluated based on the evaluation matrix and then the best option is selected. Selected proposal includes a complete design including 3D models and strength analyses that focus on the most stressed construction nodes. These design nodes are solved using the finite element method. Hydraulics and hydraulic elements are equipped by the existing equipment from a test lab. At the end of this thesis is solved risk analysis of the new construction and its economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttestovací zařízenícs
dc.subjecttestovací lavicecs
dc.subjectželezobetonová deskacs
dc.subjecttest opotřebenícs
dc.subjectpřímočarý hydromotorcs
dc.subjectaxiální kloubcs
dc.subjectosobní automobilcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjecttest rigen
dc.subjecttest benchen
dc.subjectbet plateen
dc.subjectwear testen
dc.subjectlinear hydraulic actuatoren
dc.subjectaxial ball jointen
dc.subjectpassenger caren
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleNávrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízenícs
dc.title.alternativeDesign of a test rig for a wear test of inner ball jointsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-14:40:04cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:22:23en
sync.item.modts2020.03.31 12:23:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Darina Kumičáková, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record