Show simple item record

Optimation and Innovation of Heating by Thermal Pumps

dc.contributor.advisorLisý, Martincs
dc.contributor.authorPetr, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:50Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:50Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPETR, J. Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108767cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83404
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a jak se odlišují. V druhé části je popsán modelový dům. Jsou vypočítány jeho tepelné ztráty. Pro dva vybrané typy tepelných čerpadel je spočítána návratnost investic.cs
dc.description.abstractThe Bachelor’s Thesis adresses heat pumps, its description, comparison and assessment of heating of the model house. In the first part the research is done. The research describes on what principles the heat pump works and how they differ. In the second part, the model house is described. Heat losses are calculated. For two types of heat pumps are calculated returns on investments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelné čerpadlocs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjecttopný faktorcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectHeat pumpen
dc.subjectreturnen
dc.subjectCoefficient of Performanceen
dc.subjectheatingen
dc.titleOptimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadelcs
dc.title.alternativeOptimation and Innovation of Heating by Thermal Pumpsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:55cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108767en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:30:44en
sync.item.modts2020.03.31 23:18:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKudela, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta byly zodpovězeny. Během rozpravy byly položeny tyto otázky: Je nutné pro použití kondenzačního kotle také upravit topný systém? Existují nějaké překážky pro instalaci TČ voda-voda v hustě zastavěných/městských oblastech? Jaký topný fakto je uvažován u posuzovaných TČ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record