Show simple item record

Investigation of storage conditions influence on adhesion of rubber bushings

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorKvapil, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:40Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:40Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKVAPIL, Š. Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108708cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83408
dc.description.abstractTeoretická část práce je zaměřena na vypracování rešerše na téma vulkanizace a post vulkanizace, tedy výroba pryže a spojení pryže s kovem s pomocí nejnovějších technologií. Tato část slouží jako teoretický základ pro vypracování školícího podkladu a experimentální části, které spadají do části praktické. Školící podklad má sloužit pro rychlejší a efektivnější zaškolení nových pracovníků a jako celistvý soubor informací k automatickému centru MAT. Ve vlastní práci je popsána metodika tvorby příručky a jsou zde vloženy identické ukázky z tohoto dokumentu. Experimentální část je zaměřena na přilnavost pryže ke kovovému povrchu s následným vyhodnocením. Vysvětlení celé problematiky od přípravy, post-vulkanizace, stržení, přes měření až po určení maximální možné doby uskladnění nastříkaných pryžových lůžek.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of the thesis is focused on research on vulcanization and post-vulcanization, i.e. the production of rubber and the connection of rubber with metal using the latest technologies. This part serves as the theoretical basis for the development of the training base and the experimental part, which are part of the practical part. The training materials are serving for faster and more effective training of new staff and as a comprehensive set of information to the MAT center. The methodology of the manual is described in the main thesis and identical examples from this document are inserted in this thesis too. The experimental part focuses on the adhesion of rubber to the metal surface with subsequent evaluation. The whole problem from the preparation, post-vulcanization, tearing, through measurement to determination of the maximal storage life of sprayed rubber bearings is described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvulkanizacecs
dc.subjectpost-vulkanizacecs
dc.subjectpryžcs
dc.subjectpřilnavost pryže s kovemcs
dc.subjectvulcanizationen
dc.subjectpost-vulcanizationen
dc.subjectrubberen
dc.subjectadhesion of rubber with metalen
dc.titleVliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchucs
dc.title.alternativeInvestigation of storage conditions influence on adhesion of rubber bushingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-15:20:09cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108708en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:54:38en
sync.item.modts2019.05.18 15:59:34en
dc.contributor.refereeMuroň, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record