Show simple item record

Creation of Process Automation Tool and Monitoring of Consequent Benefits

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorNečas, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNEČAS, K. Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110332cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83446
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci lokalizace reálných projektů. Správná kombinace několika kroků a efektivní využití vhodných nástrojů vedou k významnému nahrazení lidské práce automatizovaným procesem.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a complete development of a process for automatic preparation of a text for its highlighting inside a DTP document in PDF format, from requirements analysis, through designing and implementation, to an identification of benefits within localization of real projects. The appropriate combination of several steps and effective use of suitable tools lead to a significant replacement of human work by an automated process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectDTPcs
dc.subjectlokalizace projektucs
dc.subjectoptimalizace procesucs
dc.subjectregulární výrazycs
dc.subjectzvýraznění textucs
dc.subjectautomationen
dc.subjectDTPen
dc.subjectproject localizationen
dc.subjectprocess optimizationen
dc.subjectregular expressionsen
dc.subjecttext highlightingen
dc.titleVytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosucs
dc.title.alternativeCreation of Process Automation Tool and Monitoring of Consequent Benefitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-22-11:01:28cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110332en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:32:49en
sync.item.modts2020.03.31 01:29:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta: zodpovězeno dr. Dydowicz|: Na analýzu současního stavu jste používal jaké analýzy? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record