Show simple item record

Taxation of Dividends of Czech Republic Tax Non-residents

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorKrčmová, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-06-21T07:01:35Z
dc.date.available2018-06-21T07:01:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRČMOVÁ, M. Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83526
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy související se zaměřením práce. V praktické části je na modelových příkladech stanoven metodický postup výplaty podílů na zisku, případně záloh na ně, a jejich zdanění. Důraz je kladen na vymezení odlišností v závislosti na státě, jehož je vlastník dividendy rezidentem.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is concerned about taxation of dividends which are payed out from Czech Republic sources to tax non-residents – natural persons. Describes, analyzes and systematized domestic legislation and international agreements related to the focus of thesis. In the practical section the methodical procedure for the payment of profit shares, or advances on them, and their taxation, is determined on model cases. Emphasis is placed on the definition of differences depending on the state in which the owner of the income is tax resident.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaň z příjmůcs
dc.subjectdividendacs
dc.subjectdaňový nerezidentcs
dc.subjectmezinárodní zdaněnícs
dc.subjectdvojí zdaněnícs
dc.subjectsmlouvy o zamezení dvojího zdaněnícs
dc.subjectincome taxen
dc.subjectdividenden
dc.subjecttax non-residenten
dc.subjectinternational taxationen
dc.subjectdouble taxationen
dc.subjectdouble taxation treatiesen
dc.titleZdaňování dividend daňových nerezidentů České republikycs
dc.title.alternativeTaxation of Dividends of Czech Republic Tax Non-residentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-22-12:21:45cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112153en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:01:57en
sync.item.modts2019.05.18 01:29:31en
dc.contributor.refereeSvirák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record