Show simple item record

Applications of Selected Quantitative Methods for Financial Analysis of Company Operating both e-shop and Store

dc.contributor.advisorChvátalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorZlevor, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:20:28Z
dc.date.available2018-10-21T17:20:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZLEVOR, K. Aplikace vybraných kvantitativních metod při finanční analýze společnosti provozující prodejnu a e-shop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110651cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83551
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti za použití principů finanční analýzy a vybraných kvantitativních metod. Výchozími zdroji potřebných dat jsou především veřejně dostupné účetní výkazy – výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Pro prognózu časového vývoje vybraných ukazatelů je použita regresní analýza. Výpočty a vizualizace modelovaných ukazatelů jsou vedeny v software MS Excel a Maple. Práce obsahuje interpretaci výsledů a doporučení ke zlepšení finančního stavu společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyse financial situation of a company using the main principes of financial analysis and selected quantitative methods. The main sources for data collection were accounting statements – profit and loss statement and balance sheet. The regression analysis has been undertaken in order to prognose time development of selected indicators. Final calculations and visualisation of the figures are presented in MS Excel and Maple softwares. In addition the present paper includes interpretations of the outcomes and recommendations fot further financial development of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmaplecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectbankruptcy modelsen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectmapleen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleAplikace vybraných kvantitativních metod při finanční analýze společnosti provozující prodejnu a e-shopcs
dc.title.alternativeApplications of Selected Quantitative Methods for Financial Analysis of Company Operating both e-shop and Storeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-22-12:21:50cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110651en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:11:31en
sync.item.modts2020.03.30 19:59:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHanušová, Helenacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno docentka Lajtkepová - Využije vybraný subjekt výsledky či návrhy Vaší bakalářské práce? odpovězeno inženýrka Folprechtová - Proč máte výkazy pouze do roku 2015, proč předpovídáte něco, co již proběhlo? - odpovězeno magistra Michalíková - Nelineární regresní funkce, proč ji uvádíte, když ji v bakalářské práci nepoužíváte? - odpovězeno magistra Michalíková - Proč jste neanalizoval delší časovou řadu než 6 let? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record