Show simple item record

Study of improvement proposals in the engineering firm

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorMiller, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:02Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMILLER, J. Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110298cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83596
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě pomocí interních zdrojů a různorodých metod. Na konci zhodnocení této analýzy nastupují konkrétní návrhy na zlepšení dosavadní situace.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the system of improvement proposals in the engineering company, operating on the international gastronomy market. After theoretical outline of mentioned problematics, the current situation is closely analyzed with internal sources and varied methods. This analysis is further evaluated and specific improvements for the company's situation are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzlepšovací návrhcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmetoda kaizencs
dc.subjectIshikawův diagramcs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectimprovement proposalen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectthe kaizen methoden
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectremunerationen
dc.titleStudie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firměcs
dc.title.alternativeStudy of improvement proposals in the engineering firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-22-09:42:04cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110298en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:46:54en
sync.item.modts2020.03.31 18:58:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLibor, Pavelkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta – odpovězeno Otázky vedoucího – odpovězeno Ing. David Schüller, Ph.D. - " Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - "Mají všichni zaměstnanci přístup k počítači?" - odpovězeno "Co je důvodem pro nízky počet podaných návrhů na inovace?" - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record