Now showing items 1-2

Analysis of extreme values of the economic efficiency indicators of transport infrastructure projects (1)
Analýza extrémních hodnot ukazatelů ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (1)