Show simple item record

Assessment of the Impact of Planning on Land Prices

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorŠardická, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠARDICKÁ, K. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103760cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83638
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k zastavění územním plánem a jako stavební.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the impact of territorial planning on land prices in the towns Hovorany and Čejč. The land is priced according to administrative price and market price. The thesis works with the land as agricultural land, land designed for construction according to the territorial planning and building land.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPozemekcs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectcena zjištěnács
dc.subjectLanden
dc.subjectterritorial planen
dc.subjectpricingen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectmarket priceen
dc.subjectadministrative priceen
dc.titlePosouzení vlivu územního plánování na cenu pozemkůcs
dc.title.alternativeAssessment of the Impact of Planning on Land Pricesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-21-14:48:02cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103760en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:22:11en
sync.item.modts2021.11.12 17:49:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVala, Vlastimilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Monika Doležalová (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla jasně. Ing. Tomáše Matras položil otázku: Jaké máte jednotkové ceny u zemědělských pozemků, jaké u stavebních? Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Uvažovala jste u zemědělského pozemku, vynětí ze zemědělského původního fondu. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: Bcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record