Show simple item record

Marketing of Real Estate Agencies

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorSvoboda, Robertcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:31Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSVOBODA, R. Marketing realitních kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other104704cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83639
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části práce jsou mezi sebou jednotlivé druhy reklamy porovnány pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě toho je následně vybrána nejvýhodnější možnost.cs
dc.description.abstractThe Diploma thesis describes marketing of the real estate agencies. Theoretical part is focused on marketing and real estate agencies. It also provides advices in marketing for model real estate agency. Practical part is focused on analyzing selected options by using WSA method. Then I tried to find out which option has the best rating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectrealitní kancelářecs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectreal estate agencyen
dc.subjectresearchen
dc.subjectsaleen
dc.titleMarketing realitních kancelářícs
dc.title.alternativeMarketing of Real Estate Agenciesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-22-15:17:02cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104704en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:40:25en
sync.item.modts2020.03.31 07:09:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMilichovský, Františekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Monika Doležalová (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Marketing realitních kanceláří. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval vcelku přiměřeně. Na otázky komise odpověděl. Na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce diplomant odpověd, ale pouze velmi povrchně. Na první otázku od oponenta závěrečné práce student odpověl částečně, ale oponent s odpověďmi vyslovil nesouhlas. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS: Jaké dopady by mohli mít změny Centrální banky v limitech na výši hypotéky? Na druhou otázku od oponenta student odpověděl. Na třetí otázku od oponenta odpověděl, ke čtvrté otázce od oponenta se student vyjádřil a oponent závěrečné práce vyslovil doplňující otázku. Jaké jsou bariéry pro vstup na realitní trh. Student se vyjádřil k páté otázce a šesté otázce. Oponent: Na jaké období komunikaci doporučujete? Ing. Tomáš Matras položil otázku: Jaký byl cíl této studie? Ing. Michal Novotný, Ph.D. položil otázku: Kolik byl rozpočet na měsíční inzerci. Jakým způsobem uvidím inzerci na facebooku? V částce u reklamy do televize uvádíte částku, co tato částka obsahuje? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil (neobhájil). Obhajoba: Ecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record