Show simple item record

Sensory quality of chosen types of meat products

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorJavorská, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:31Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:31Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJAVORSKÁ, K. Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other49778cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8371
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi masa a masných produktů a technologií jejich výroby. Dále jsou zde uvedeny vybrané metody hodnocení senzorické kvality. K senzorickému hodnocení vzorků byla použita pořadová a grafická stupnice. Hodnotitelé posuzovali tyto základní vlastnosti daných vzorků vepřové šunky – barvu, vzhled v nákroji, vypracování, konzistenci, vůni, chuť, slanost a křehkost. Výsledky hodnocení byly zapisovány do připravených dotazníků, které byly následně statisticky a graficky zpracovány. Senzorická analýza byla provedena skupinou studentů z fakulty chemické VUT v Brně.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis deals with the evaluation of sensory quality of meat products. The 5 samples of pork ham of different quality and from different producers were selected for evaluation. The theoretical part focuses on the composition and properties of meat and meat products, and their production technology. The selected methods for sensory evaluation of quality are also mentioned. Ordinal and graphical scales were used for sensory evaluation of samples. The assessors evaluated these basic characteristics of the ham samples - color, appearance in the cut, preparation, consistency, smell, taste, saltiness and tenderness. The results were written down in the prepared questionnaires which were subsequently statistically and graphically evaluated. Sensory analysis was performed by group of students from the Faculty of Chemistry BUT.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmasné výrobkycs
dc.subjectsenzorická kvalitacs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectmeat productsen
dc.subjectsensory qualityen
dc.subjectsensory analysisen
dc.titleSenzorická jakost vybraných typů masných výrobkůcs
dc.title.alternativeSensory quality of chosen types of meat productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-18-11:10:43cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49778en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:16:27en
sync.item.modts2020.04.01 02:09:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSůkalová, Kateřinacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Španová: Podle čeho byly vybírány vzorky ? prof. Potáček: Obsah vody v šunce ? prof. Šimko: Rozdělení druhů šunky podle legislativy ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record