Show simple item record

DEVELOPMENT OF THE CITY AND REGION 2

dc.contributor.authorDokoupilová Pazderková, Kateřinacs
dc.contributor.authorWittmann, Maxmiliancs
dc.date.accessioned2018-06-22T14:47:14Z
dc.date.available2018-06-22T14:47:14Z
dc.date.issued2018-07-02cs
dc.identifier.citationRozvoj a plánování soudobých měst 2. 2018, p. -.en
dc.identifier.isbn978-80-214-5630-3cs
dc.identifier.other148320cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83725
dc.description.abstractNásledující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně evropští studenti zapsaní v předmětu Development of the city and region. Tento předmět je nabízen v rámci programu Erasmus. Studenti zapsaní do předmětu mají v semestrální práci představit zajímavé realizace (popřípadě projekty) z jejich domovského města nebo země. Mají rovněž vyslovit a zdůvodnit svůj názor na úspěšnost, neúspěšnost, dopady a budoucnost celého urbanistického díla. Jedná se mnohdy o stavby, které by nám učitelům na fakultě jinak zůstaly neznámé. A příklady jsou to zpravidla poučné, a mohou být tedy v mnohém i inspirativní.cs
dc.description.abstractThe following catalog presents the work processed by students at Brno University of technology, Faculty of architecture. Notable examples of the implementation structures and files from present or recent history presented annually to foreign, mainly European students enrolled in the course Development of the city and the region. This course is offered in the framework of the Erasmus programme. Students enrolled in the course in a semester working to introduce interesting realization (projects) from their home town or country. They also pronounce and justify your opinion on success, failure, impacts and future of the entire urban works. This is often a construction that would otherwise remain on the Faculty teachers. And the examples are usually instructive, and therefore can be very inspirational.en
dc.formattextcs
dc.format.extent-cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVUT v Brně, Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofRozvoj a plánování soudobých měst 2cs
dc.relation.urihttps://drive.google.com/file/d/1VX7osEzU8rq5s9K7ILTHA2SiACqrPenu/view?usp=sharingcs
dc.rights(C) VUT v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectUrbanismuscs
dc.subjectplánování městcs
dc.subjectrozvoj městcs
dc.subjectměstská strukturacs
dc.subjectUrban planning
dc.subjecturban development
dc.subjecturban structure
dc.titleRozvoj a plánování soudobých měst 2cs
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF THE CITY AND REGION 2en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Fakulta architekturycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
sync.item.dbidVAV-148320en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:21:26en
sync.item.modts2019.05.18 00:42:04en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverbooken
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record