Show simple item record

Risk Management Proposal for a Selected Business Entity

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorČervinka, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T00:58:06Z
dc.date.available2019-04-04T00:58:06Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationČERVINKA, P. Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other107970cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83783
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, analýzu současného stavu a vlastní návrh řešení. V teoretické části práce jsou popsány poznatky z oblasti řízení rizik. V další části práce je provedena analýza firmy a návrh vhodných řešení a opatření ke snížení rizika a dále ekonomické zhodnocení těchto návrhů.cs
dc.description.abstractMaster's Thesis: The risk management proposal of a chosen business entity is focused on managing risks in a company Adient Czech Republic k.s. which is mainly a producer of car seats. The thesis is divided into three parts: theoretical, analysis of a current state and personal suggestion for solution. Theoretical knowledge of risk management is described in the theoretical part of the thesis. It is followed by a performed analysis of the company, suggestion of suitable solutions, actions for risk reduction and also economical evaluations of these proposals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectanalýza rizikacs
dc.subjecthodnocení rizikacs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectRisken
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectmeasureen
dc.titleNávrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeRisk Management Proposal for a Selected Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-25cs
dcterms.modified2018-06-25-13:23:52cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107970en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:24:23en
sync.item.modts2021.11.12 19:07:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChládek, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record