Show simple item record

Risks and Opportunities of Implementing a Corporate Social Responsibility System

dc.contributor.advisorVymazal, Tomášcs
dc.contributor.authorGrocholová, Annacs
dc.date.accessioned2018-06-25T15:02:59Z
dc.date.available2018-06-25T15:02:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGROCHOLOVÁ, A. Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other104760cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83787
dc.description.abstractAutorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska o problematice společenské odpovědnosti a managementu rizik. Tato východiska slouží jako opora pro aplikaci metod a analýzu potřebných oblastí. Výstupem práce je hodnocení rizik daného projektu a navržení preventivních opatření pro použití v konkrétní organizaci.cs
dc.description.abstractThe author of the diploma thesis deals with application of methods for risks and opportunity identification and risk analysis to assess the project of implementation of Corporate Social Responsibility to the organization. Firstly, the thesis includes theoretical background about corporate social responsibility and risks management. The theoretical background serves as a support for applying methods and analyzing the necessary areas. The goal of this work is to find solutions and propose preventative measures to be used by the evaluated organization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikacs
dc.subjectpříležitostics
dc.subjectprojektcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectspolečenská odpovědnost organizacícs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectpreventivní opatření.cs
dc.subjectRisksen
dc.subjectopportunitiesen
dc.subjectprojecten
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectcorporate social responsibilityen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectpreventative measures.en
dc.titleRizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizacícs
dc.title.alternativeRisks and Opportunities of Implementing a Corporate Social Responsibility Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-25cs
dcterms.modified2018-06-25-13:23:52cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104760en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:41:48en
sync.item.modts2020.03.30 12:34:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKoch, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record