Show simple item record

Proposal of Risk Management in a Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBráblík, Richardcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBRÁBLÍK, R. Návrh systému řízení rizik ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other101657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83789
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného komunálního odpadu. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti, analýzu rizik a návrhy jejich řešení. V závěrečné části je navržen systém řízení rizik.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of risk management in selected business and a proposal of risk management system is created. Described company is Technické služby Vsetín, s.r.o. The company is mainly engaged in the collection and storage of mixed municipal solid waste. In the first part the theoretical information is processed. The second part of the thesis focuses on analysis of the selected business, risk analysis and a proposal of solutions. The final part proposes a risk management system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectMcKinsey 7S analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectRisken
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter 5 Forces Analysisen
dc.subjectMcKinsey 7S anaůysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectFMEAen
dc.titleNávrh systému řízení rizik ve společnostics
dc.title.alternativeProposal of Risk Management in a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-25cs
dcterms.modified2018-06-25-13:23:52cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:25:05en
sync.item.modts2020.03.31 16:48:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKáčerová, Janacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Návrh systému řízení rizik ve společnosti. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record