Show simple item record

Risks of Insolvency Proceedings and their Prevention

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorSochorová, Ingridcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:31Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSOCHOROVÁ, I. Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108558cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83829
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with risk assessment during personal bankruptcy and risks resulting from frequent borrowing and indebtedness. The aim is to propose measures to reduce the risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikacs
dc.subjectinsolvenční řízenícs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectmetoda What-ifcs
dc.subjectmetoda RIPRANcs
dc.subjectRisksen
dc.subjectpersonal bankrupcyen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectmethod What-ifen
dc.subjectmethod RIPRANen
dc.titleRizika insolvenčního řízení a jeho prevencecs
dc.title.alternativeRisks of Insolvency Proceedings and their Preventionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-28cs
dcterms.modified2018-06-28-13:36:02cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108558en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:33:03en
sync.item.modts2020.03.31 23:54:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStaňková, Zdeňka Kanevovács
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record