Show simple item record

Statistical Analysis of Risk Factors of a Company

dc.contributor.advisorKarpíšek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSemchiv, Evghenics
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:32Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSEMCHIV, E. Statistická analýza rizikových faktorů podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83835
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové regresní analýze a analýze časových řad. Návrhová část obsahuje podrobné zhodnocení výsledků analýz, zhodnocení finančních rizikových faktorů a doporučení ke zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThis master`s thesis deals with the use of statistical and economic methods of analysis for evaluation of the financial situation of Heineken Czech Republic a.s. Company's economic indicators are subjected to regression analysis, interval regression analysis, and time series analysis. The proposal part contains a detailed evaluation of the results of the analyzes, evaluation of the financial risk factors and recommendations for improving the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectintervalová regresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectinterval regression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectrisk`s analysisen
dc.titleStatistická analýza rizikových faktorů podnikucs
dc.title.alternativeStatistical Analysis of Risk Factors of a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-28cs
dcterms.modified2018-06-28-13:34:51cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:12:49en
sync.item.modts2020.04.01 02:35:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠebestová, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Statistická analýza rizikových faktorů podniku. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record