Show simple item record

Identification and Assessment of Ergonomic Risks in a Workplace from the Employer's Point of View

dc.contributor.advisorSchüllerová, Barboracs
dc.contributor.authorVyroubalová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:33Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:33Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVYROUBALOVÁ, K. Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other107013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83846
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ergonomie a metody pro identifikaci a řízení rizik. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu analyzovat současný stav, zhodnotit ergonomická rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the risk assessment in area of Occupational Health and Safety (OSH), concrete ergonomic risks in a workplace. Analysis of the current state evaluation OSH area, ergonomics and methods for the identification and risk management. The main task of this thesis is to analyze current state, evaluate ergonomic risks and find measures to eliminate risks proposed by financial evaluate on a model company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectOccupational Health and Safetyen
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectrisken
dc.subjectanalysisen
dc.titleIdentifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatelecs
dc.title.alternativeIdentification and Assessment of Ergonomic Risks in a Workplace from the Employer's Point of Viewen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-29cs
dcterms.modified2018-06-29-13:20:43cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:52en
sync.item.modts2020.03.31 04:37:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBeneš, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record