Zobrazit minimální záznam

Assessment of the impact of different types of RES in the power system

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorZmeškal, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:33:16Z
dc.date.available2018-10-29T11:33:16Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZMEŠKAL, P. Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39109cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8405
dc.description.abstractTato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky v ES ČR. Způsob provozu OZE z hlediska požadavků na regulaci a řízení chodu ES je podrobněji prostudován na provozu různých typů větrných elektráren, které díky svému proměnlivému výkonu ovlivňují nejen ES ČR. V závěrečné kapitole je posouzen ekonomický vliv OZE na ES jako celek, zvýšené nároky na regulaci, zvyšující se příspěvek na podporu OZE. Všechny tyto vlivy zvyšují cenu elektřiny pro koncového zákazníka.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with usage of each kind of RES under conditions of Czech republic and their usage at areas placed in. Consequently supplied RES output power at time and its influence on reliability of supply in EPS CZ. Way of operation of RES from point of view of requirement on regulation and control of operation of EPS is more studied on operation of different kinds of wind power plants, which due to its variable output power affects not only EPS CZ. At final caption, economic influence of RES to EPS is reviewed as a unit, increasingly claims on regulation, increasingly benefit on support of RES. All these influences increase price of electricity for end user.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsluneční energiecs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectvodní energiecs
dc.subjectvětrná energiecs
dc.subjectobnovitelný zdroj energiecs
dc.subjectgeotermální energiecs
dc.subjectinstalovaný výkoncs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectvliv na elektrizační soustavucs
dc.subjectkapacitní faktorcs
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectbiomassen
dc.subjecthydropoweren
dc.subjectwind energyen
dc.subjectrenewable energy sourceen
dc.subjectgeothermal energyen
dc.subjectinstalled outputen
dc.subjectcapacity factoren
dc.subjectbiogasen
dc.titlePosouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavucs
dc.title.alternativeAssessment of the impact of different types of RES in the power systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:11cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39109en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:38:56en
sync.item.modts2018.10.22 05:02:56en
dc.contributor.refereeMatoušek, Antoníncs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam