Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in the Choosen Private Corporation Using the Selected Methods, Proposals and Recommendations for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorOndroušek, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:55Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:55Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationONDROUŠEK, D. Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84083
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny zpracováním finanční analýzy, díky které bude získán přehled o finanční situaci. Na základě výsledků budou vypracovány návrhy pro zlepšení zjištěného stavu podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company REX s.r.o., using selected analytical methods which analyze the internal and external influences, evaluate the overall situation of the company. These methods are supported by a financial analysis that will give you an overview of the financial situation. Based on the results, proposals are made to improve the state of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectmodel 7Scs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectměstský mobiliářcs
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter´s five forces modelen
dc.subjectmodel 7Sen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectstreet furnitureen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in the Choosen Private Corporation Using the Selected Methods, Proposals and Recommendations for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:59cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:38:11en
sync.item.modts2019.05.18 20:13:45en
dc.contributor.refereeNovotný, Zbyněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record