Show simple item record

A Draft of a Corporate Financial Plan

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorKřenková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:02:31Z
dc.date.available2019-04-04T01:02:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKŘENKOVÁ, J. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84085
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na představení vybrané společnosti. Poté budou provedeny potřebné analýzy, strategická a finanční, pro zhodnocení její současné situace, které slouží jako podklad pro samotný finanční plán. Ten bude záhy vypracován pro tři následující hospodářské roky v optimistickém . Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení a kontrolu tohoto finančního plánu.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with topic of financial planning of the company. The first part of the thesis describes the theoretical background, whose knowledge is necessary for drawing up the financial plan. Subsequently, the thesis is focused on introducing the selected company Then the necessary analyzes, strategic and financial, will be carried out to evaluate the current situation of the company, which serves as a basis for the financial plan itself. That will soon be drawn up for the next three marketing years. The final part of the thesis includes evaluation and feedback of this financial plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectplánovaná rozvahacs
dc.subjectplánované cash flowcs
dc.subjectplánovaný výkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectvyhodnocení plánucs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectfinancial planningen
dc.subjectplanned balance sheeten
dc.subjectplanned income statementen
dc.subjectplanned cash flowen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectvalue driversen
dc.subjectplan evaluationen
dc.titleNávrh podnikového finančního plánucs
dc.title.alternativeA Draft of a Corporate Financial Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:57cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:38:12en
sync.item.modts2019.05.18 12:46:10en
dc.contributor.refereeKuběnka,, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record