Show simple item record

Audit of Financial Statements of the Selected Company with Focus on Long-term Assets

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorKučerová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUČEROVÁ, M. Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84086
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním sléváren a oceláren feroslitinami a kovy. Výchozími informacemi pro postup a vypracování auditu účetní závěrky jsou teoretická a analytická část práce, ze kterých se následně vychází v praktické části, kde jsou aplikovány vybrané auditorské postupy v oblasti dlouhodobého majetku a navrženy konkrétní doporučení pro společnost.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to prepare the audit of the financial statements of DELTA, a. s., focusing in particular on long-term assets. The selected company deals with the processing and sale of wood, and the supply of foundries and steelworks with ferro-alloys and metals. The default information for the procedure and making audit of the financial statements is the theoretical and analytical part of the thesis, which is then based in the practical part, where are applied selected audit procedures in field of long-term assets and suggested specific recommendations for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAuditcs
dc.subjectauditorcs
dc.subjectinterní auditcs
dc.subjectexterní auditcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectauditorský postupcs
dc.subjectdlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetekcs
dc.subjectdlouhodobý finanční majetekcs
dc.subjectzpráva auditoracs
dc.subjectAuditen
dc.subjectauditoren
dc.subjectinternal auditen
dc.subjectexternal auditen
dc.subjectaccountingen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectauditing proceduresen
dc.subjectlong-term intangible and tangible fixed assetsen
dc.subjectlong-term financial assetsen
dc.subjectauditor´s reporten
dc.titleAudit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktivcs
dc.title.alternativeAudit of Financial Statements of the Selected Company with Focus on Long-term Assetsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:57cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:49en
sync.item.modts2021.11.08 12:33:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNezval, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - částečně odpovězeno inženýrka Beranová - Uvažovala jste i o jiném způsobu rozdělení společnosti, např. na mateřskou a dceřinné společnosti? - odpovězeno inženýrka Estélyi - Podle jakých kritérií jste zvolila konkrétní podnikový informační systém? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record