Show simple item record

Model for Support of the Strategic Management of E-commerce

dc.contributor.authorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorLuhan, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:38Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:38Z
dc.date.issued2013-03-31cs
dc.identifier.citationSystémová integrace. 2013, vol. 20, issue 1, p. 105-115.en
dc.identifier.issn1210-9479cs
dc.identifier.other99890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84203
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska hodnoty. Ekonomická teorie je popsána v úvodu kapitoly a slouží jako podklad pro formulování vztahů ekonomických veličin, které jsou dalším předmětem výzkumu. Z hlediska matematiky vede model k řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic. V závěru dokumentu je uveden konkrétní příklad a jeho řešení s podporou systému Maple. Velkou výhodou modelu je jeho jednoduchost, zabývá se pouze několika vybranými komponentami (z pohledu nákladů ovšem zásadními). Tato výhoda je však současně největší nevýhodou a omezením modelu.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is to create a dynamical model for monitoring the value of corporate information systems services in e-commerce. The model shall simulate the dynamics of a corporate information system and to express the value of important parameters. The economic theory serves as the basis for formulating relationships of the economic quantities which are further research topic. Mathematically, the model leads to solve a system of common differential equations. A concrete example and its solution carried out by means of Maple are shown at the end of the paper. A huge advantage of the model lies in its simplicity; it only deals with some specifically selected components (though fundamental from the point of view of costs). Such an advantage is, however, at the same time the biggest disadvantage and limitation of the model.en
dc.formattextcs
dc.format.extent105-115cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská společnost pro systémovou integracics
dc.relation.ispartofSystémová integracecs
dc.relation.urihttp://www.cssi.cz/cssi/model-pro-podporu-strategickeho-rizeni-elektronickeho-obchoducs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cs
dc.subjectMaplecs
dc.subjectdiferenciální rovnicecs
dc.subjectekonomický modelcs
dc.subjectelektronický obchodcs
dc.subjectMaple
dc.subjectdifferential equations
dc.subjecteconomic model
dc.subjecte-commerce
dc.titleModel pro podporu strategického řízení elektronického obchoducs
dc.title.alternativeModel for Support of the Strategic Management of E-commerceen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
sync.item.dbidVAV-99890en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.30 16:58:07en
sync.item.modts2020.03.30 15:59:43en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume20cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1210-9479/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported