Show simple item record

The Phillips curve modeling with the support of the Maple system

dc.contributor.authorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorLuhan, Jancs
dc.date.accessioned2018-08-24T10:49:36Z
dc.date.available2018-08-24T10:49:36Z
dc.date.issued2012-05-02cs
dc.identifier.citationSystémová integrace. 2012, vol. 2012, issue 1, p. 151-163.en
dc.identifier.issn1210-9479cs
dc.identifier.other91942cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84212
dc.description.abstractTato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který se stal známý jako Phillipsova křivka. Ekonomická teorie je popsána v úvodu kapitoly a slouží jako podklad pro formulování vztahů ekonomických veličin, které jsou dalším předmětem výzkumu. Z hlediska matematiky vede model k řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic. Dále jsou v článku popsány některé základní nástroje pro práci s diferenciálními rovnicemi v Maple. V závěru dokumentu je uveden příklad řešení matematického modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple.cs
dc.description.abstractThis paper presents the possibilities offered by Maple software for solving economic model by differential equations. The article deals with a formulation of the model which expresses the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment which is known as the Phillips curve. The economic theory serves as the basis for formulating relationships of the economic quantities which are further research topic. Mathematically, the model leads to solve a system of common differential equations. This article also describes some basic tools for working with differential equations in Maple. In the end of this paper is presented example of the solution of economic model with a support Maple.en
dc.formattextcs
dc.format.extent151-163cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská společnost pro systémovou integracics
dc.relation.ispartofSystémová integracecs
dc.relation.urihttp://www.cssi.cz/cssi/modelov%C3%A1n%C3%AD-phillipsovy-k%C5%99ivky-s%C2%A0podporou-syst%C3%A9mu-maplecs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cs
dc.subjectPhillipsova křivkacs
dc.subjectMaplecs
dc.subjectdiferenciální rovnicecs
dc.subjectekonomický modelcs
dc.subjectinflacecs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectPhillips curve
dc.subjectMaple
dc.subjectdifferential equations
dc.subjecteconomic model
dc.subjectinflation
dc.subjectunemployment
dc.titleModelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maplecs
dc.title.alternativeThe Phillips curve modeling with the support of the Maple systemen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
sync.item.dbidVAV-91942en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:23:07en
sync.item.modts2019.05.18 00:27:02en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2012cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1210-9479/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported