Show simple item record

Analysis of parallel operation of nodal areas of 110 kV Krasikov and Neznasov transformers stations

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorKostkan, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:46:55Z
dc.date.available2018-10-21T20:46:55Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOSTKAN, P. Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84266
dc.description.abstractV současné době je distribuční síť 110 kV ČEZd – Východ, uzlová oblast rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov, provozována samostatně. Na každou oblast připadají v definovaném zapojení dva napájecí transformátory 400/110 kV. V případě výpadku transformátoru T401 nebo T402 v rozvodně Neznášov v definovaném výpočtovém zapojení, není splněno kritérium N-1 o 20 procent jmenovitého výkonu transformátoru. Tento problém je řešitelný pomocí paralelního provozu uzlové oblasti rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov. Hlavní a praktickou úlohou této práce je sloučit provozované můstkové zapojení v oddělených oblastech do paralelního provozu uzlových oblastí (napájecích transformátorů 400/110 kV). Pomocí výpočetního programu jsou provedeny výpočty ustáleného chodu a zkratových poměrů v distribuční síti 110 kV pro samostatný a paralelní provoz uzlových oblastí. U výpočtu ustáleného chodu jsou vyhodnocovány a kontrolovány napěťové poměry v rozvodnách 110 kV, zatížení transformátorů (400/110 kV a 110/vn) a poměry na vedeních. Vypočtené zkratové poměry jsou kontrolovány se zkratovou odolností rozvoden. Na závěr jsou porovnané výhody a nevýhody samostatného a paralelního provozu uzlových oblastí. Jestliže je to potřebné, jsou navržena technická opatření pro zavedení paralelního provozu uzlových oblastí Neznášov a uzlové oblasti Krasíkov.cs
dc.description.abstractCurrently, the nodal areas of Neznášov substation and Krasíkov substation, which belong to ČEZd distribution network 110 kV – East, are operand as separate units. In the defined setting, each nodal area comprises of two 400/110 kV transformers. In the case of failure of the transformer T401 or T402, the criterion N-1 for twenty percent of the rated output is not met. Such problem can be solved by parallel operation of nodal areas of Neznášov substation and Krasíkov substation. The principal as well as practical aim of this thesis is to interconnect the bridge operated connection in separated areas into parallel/loop operation of nodal areas (supplied by 400/110 kV transformers). Computing software is used to calculate the steady state and short-circuit conditions in the distribution network 110 kV for separate and parallel operation of mentioned nodal areas. Power flow analysis is aimed at assessment and evaluation of voltage conditions, transformers loading (400/110 kV and 110/vn) as well as 110 kV lines loading. Obtained short-circuit indices is used to examine short-circuit, withstand capability of the 110 kV substation. Finally, benefits as well as drawbacks of the separate and parallel operation are compared and evaluated. If necessary, the technical arrangements are proposed/designed in order to allow parallel operation of nodal areas Neznášov substation and Krasíkov substation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUstálený chod sítěcs
dc.subjectZkratcs
dc.subjectZkratové poměrycs
dc.subjectDistribuční síť 110 kVcs
dc.subjectRozvodnacs
dc.subjectSteady-state operation of the networken
dc.subjectShort-circuiten
dc.subjectShort-circuit conditionsen
dc.subjectDistribution network 110 kVen
dc.subjectElectrical substationen
dc.titleAnalýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášovcs
dc.title.alternativeAnalysis of parallel operation of nodal areas of 110 kV Krasikov and Neznasov transformers stationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-29cs
dcterms.modified2018-08-31-09:43:49cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110902en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:05:08en
sync.item.modts2020.03.31 09:09:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKopička, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov. Se svým posudkem a posudkem oponenta seznámil komisi vedoucí práce Dr. Ptáček. Student reagoval a odpověděl na dotazy a připomínky oponenta k práci s výhradami. Na doplňující dotazy doc. Drápely student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record