Zobrazit minimální záznam

Design of selected IEEE 802.1Q standard parts

dc.contributor.advisorFujcik, Lukášsk
dc.contributor.authorKliment, Filipsk
dc.date.accessioned2018-10-21T20:46:56Z
dc.date.available2018-10-21T20:46:56Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKLIMENT, F. Návrh vybrané části standardu IEEE 802.1Q [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112908cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84288
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané a porovnané z hľadiska priepustnosti a latencie. Podštandard 802.1QBU bol zvolený pre návrh implementácie do obvodu FPGA. Dizajn bol popísaný v jazyku VHDL. Navrhnutý dizajn bol overený simuláciami, s využitím samočinných testov. V práci sú zahrnuté aj výsledky syntézy a časovej analýzy.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with network substandards from the TSN group (IEEE 802.1Q), which deal with prioritization of network traffic in TSN networks. These sub-standards include 802.1QBV and 802.1QBU, which have been described in more detail and compared in terms of network permeability and latency. Substandard 802.1QBU was chosen for the design implementation in FPGA. The design was described in VHDL. The devloped design was verified by simulations, using self-tests. The work includes synthesis and time analysis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEthernetsk
dc.subjectTSNsk
dc.subjectIEEEsk
dc.subjectOSIsk
dc.subjectMACsk
dc.subjectFrame preemptionsk
dc.subjectData Link Layersk
dc.subjectFPGAsk
dc.subjectVHDLsk
dc.subjectEtherneten
dc.subjectTSNen
dc.subjectIEEEen
dc.subjectOSIen
dc.subjectMACen
dc.subjectFrame preemptionen
dc.subjectData Link Layeren
dc.subjectFPGAen
dc.subjectVHDLen
dc.titleNávrh vybrané části standardu IEEE 802.1Qsk
dc.title.alternativeDesign of selected IEEE 802.1Q standard partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-30cs
dcterms.modified2018-08-30-13:18:03cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112908en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:25:48en
sync.item.modts2018.10.21 17:51:34en
dc.contributor.refereePristach, Mariánsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam