Recent Submissions

 • Užitné vlastnosti plastových a hliníkových oken při zabudování do stavby 

  Gabriel, Jindřich
  Bakalářská práce je věnována tepelně izolační problematice jednotlivých součásti dveří a oken z hliníkových a plastových profilů. Zároveň jsou i uvedeny výrobní postupy pro výrobu těchto otvorových výplní stavebních ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Přehled technologií pro rekonstrukce vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Tato práce se zabývá zásadami, technologickými postupy a materiály používanými při sanačních opatřeních a obecně při rekonstrukcích především betonových zemních vodojemů. V rámci bakalářské práce jsou uvedeny a popsány ...
 • Centrum vinařství Němčičky – Průmyslové stavby 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby centra vinařství v Němčičkách, nacházejícím se na pozemku katastrálního území Němčičky u Hustopečí. Cílem je vytvořit architektonický a urbanistický koncept, který bude lákadlem ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby školky v Habrech 

  Štípa, David
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé vrchní stavby Mateřské školky v Habrech. Obsah práce je zaměřen na zděné nosné konstrukce a konstrukci stropu. Dále obsah tvoří řešení širších dopravních vztahů, ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Kurečka, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Líšeň. Parcela se nachází ve svažitém terénu, na kterou je přístup z horní strany ...
 • Bytový dům v Šumperku 

  Macek, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Šumperk. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V 1.NP jsou dva byty a místnost se skladovacími prostory. V 2.NP ...
 • Bytový dům 

  Kubů, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími a plným podsklepením. V objektu se nachází 6 samostatných bytových ...
 • Řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže Mostiště 

  Bednář, Martin
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout zjednodušený způsob řízení hydroenergetické funkce nádrže Mostiště. Řízení bude navrženo s cílem maximalizovat zisk z provozu hydroelektrárny, a to na základě jednoduché analýzy časového ...
 • Bytový dům 

  Neradová, Barbora
  Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Panenská Rozsíčka, která se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je navržen jako atypický a je situován na rovinatém terénu. ...
 • Bytový dům Pod Štandlem 

  Nesit, Radek
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům ve Frýdku-Místku, na ulici Pod Štandlem. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlaží, kde je prostor rozdělen do 9 bytových jednotek a dalších účelových místností ...
 • Bytový dům v Poličce 

  Nespěšný, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektové dokumentace bytového domu v Poličce, který je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou v mírně svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně se jedná o ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Vavřinka, Pavel
  Cílem práce je popsat základní principy, metody a postupy při plánování zdrojů. Teoretická část vysvětluje jednotlivé postupy plánování financí a lidských zdrojů zajišťující bezproblémový průběh projektu. Praktická část ...
 • Studie obchvatu obcí Měnín a Telnice 

  Šnédar, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Telnice a Měnín. Tyto obce se nachází v okrese Brno - venkov, Jihomoravský kraj. Obchvat Telnice bude navržen jako komunikace kategorie S9,5/80 a bude se ...
 • Stavební úpravy bytového domu Křenová 76, Brno 

  Neduchal, Zbyněk
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na stavební úpravy bytového domu na ulici Křenová 76 v Brně. Objekt je členěn na dvě obytná nadzemní podlaží a neobytný suterén a podkroví. V obou ...
 • Vliv stavebních detailů na cenu díla 

  Vondálová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výběru materiálů stropu na celkovou cenu stropní konstrukce. V teoretické části jsou obecně definovány stropní konstrukce, jejich požadavky, druhy stropů dle materiálu a dále základy ...
 • Optimalizace metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo 

  Škvařil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo. Teoretická část se zaobírá podrobnou analýzou nátěrových systémů na dřevo včetně specifikace jejich složení, zejména se ...
 • Statická analýza střešní konstrukce 

  Uherek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou dřevěné střešní konstrukce – krovu. V programu SCIA Engineer 17.1, který pracuje na principu metody konečných prvků, byly vytvořeny prostorové a rovinné modely konstrukce. ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory 

  Svobodová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s urbanistickými principy a zásadami pro budování měst. Rozebíranými tématy jsou funkčnost prostorového návrhu, smyslové vnímání, jež se pojí k danému prostoru, ubanistické ...

View more