Recent Submissions

 • Polyfunkční dům v proluce 

  Vencovská, Tereza
  Zadáním této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v proluce na ulici Hlinky v Brně, Pisárkách . Pozemek je hluboký a poměrně úzký, ovlivněný danou prolukou, nachází se na Jižním svahu. Dům využívá celé ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy 

  Moučka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním řádu a také na konkrétním příkladu ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Zrníková, Kamila
  Na základě vypracované architektonické studie z předmětu AG33 vznikla tato bakalářská práce na téma rodinného vinařství, Sekt Jan Petrák. Bakalářská práce rozvádí architektonickou studii až do stupně Dokumentace pro stavební ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty 

  Stýblo, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkční budovy Brno, Sadová 

  Macko, Peter
  Obsahom tejto bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčnej budovy v Brne. Práca zahŕňa sprievodnú a súhrnnú technickú správu, technologické predpisy pre montáž prefabrikovaného ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou (Vinárnou) v Brtnici. Objekt je situován na parcele č. 1744/108, katastrální území ...
 • Průkaz energetické náročnosti administrativní budovy 

  Kajzarová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti administrativní budovy. Teoretická část práce pojednává o fotovoltaice. Výpočtová a praktická část obsahuje zhodnocení energetické náročnosti ve formě průkazu ...
 • Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí 

  Marek, Martin
  Nejčastější příčinou poruch železobetonových konstrukcí je koroze výztuže, která má za následek výrazné snížení životnosti konstrukce. Předmětem této práce je vývoj progresivního bednícího systému s protikorozní ochrannou ...
 • Analýza realitního trhu 

  Hladišová, Marika
  Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující ...
 • Zděný rodinný dům z pórobetonových tvárnic 

  Krošláková, Petra
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby rodinného domu. Objekt je situovaný v obci Nitrianske Hrnčiarovce v tesnej blízkosti krajského mesta Nitra. Pozemok rodinného ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Felcman, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem za střešení ocelového sportovního bojektu. Půdorysné rozměry jsou 40 x 60 m se světlou výškou 13,076 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým obloukovým vazníkem, jenž je kloubově ...
 • Rodinný dům s fotoateliérem 

  Kladiva, František
  Předmětem této bakalářské práce je nepodsklepená novostavba rodinného domu s obytným podkrovím v obci Bošovice, katastrální území Bošovice. Stavba je z větší části provedena jako dřevostavba, se zděnou garáží pro 2 vozidla. ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

  Bočková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby polyfunkčního domu Hradební v Uherském Hradišti. Řešení objekt se nachází v památkové zóně a zastavěném území města. Práce se bude zabývat technologickými ...
 • Bytový dům 

  Dienová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatné stojícího bytového domu v Přelouči, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o nepodsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, založen ...
 • Rodinný dům 

  Zachovalová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna ...
 • Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města 

  Vondráková, Lucie
  Práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí na území města Brna, a to konkrétně přednádražního prostoru na ulici Nádražní. Posuzuje současný stav dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích ...
 • Účelová mapa parku Anthropos v Brně 

  Miškovská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě v Ostravě 

  Köhler, David
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu poznání v oblasti sanace stokových sítí. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části práce je cílem podrobné popsání procesu sanace a ...
 • Investiční záměr v obci 

  Melicharová, Jitka
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice investic ve veřejném sektoru. První část práce je teoretická. Jsou zde definované pojmy veřejných investic, veřejných zakázek a jejich možnosti financování. Dalšími tématy ...
 • Rodinný dům - Újezd u Tišnova 

  Skřek, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou autoservisu pro osobní automobily. Dům je navržen jako jednopodlažní, podsklepený s plochou střechou. Dispoziční uspořádání 3+KK odpovídá návrhu pro 4 ...

View more