Poslední příspěvky

 • Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv ...
 • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

  Kovářová, Marika
  Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Z vypracovaných variant byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Konstrukci lávky tvoří monolitická předpjatá mostovka zavěšená na dva pylony skloněné v příčné rovině. ...
 • Vytápění objektu archeoparku 

  Volný, Marek
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných ...
 • Studium průniku lepidel do buněčné stěny 

  Kyšová, Petra
  Táto práca sa zaoberá problematikou prieniku lepidla do bunečnej steny dreva. Zameriava sa na lepidlá využívané pre konštrukčné účely, obzvlášť na epoxidové živice. Práca obsahuje popis použiteľných metód pre stanovenie ...
 • Návrh spárovací hmoty pro chemické namáhání s využitím druhotných surovin 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh vysoce kvalitní spárovací hmoty na polymerní bázi pro zvýšené chemické namáhání s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů. Předpokládaným hlavním využitím navrhované spárovací ...
 • Rodinný dům - dřevostavba 

  Miletín, Jan
  Předmětem této práce je dřevostavba dvoupatrového nepodsklepeného rodinného domu s garáží pro dvě vozidla v k.ú. Rozdrojovice. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objektu bude sloužit pro ...
 • Posouzení vodního díla Těšany za povodní 

  Desatová, Martina
  Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie bezpečnosti vodného diela Těšany pri prechode kontrolnej povodňovej vlny. Riešenie bolo prevedené na základe požiadaviek ČSN 75 2935. Obsahom práce je popis a zhrnutie základných ...
 • Rodinný dům 

  Farský, Václav
  Projekt bakalářské práce se zabývá rodinným domem s plochými střechami. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Základním stavebním materiálem je vyztužení. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Nový rodinný ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy 

  Moučka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním řádu a také na konkrétním příkladu ...
 • Vyhodnocení investice do městských bytů v Českých Budějovicích 

  Strouhalová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením veřejné ekonomické investice do městských bytů v Českých Budějovicích. První polovina bakalářské práce je zaměřena na vysvětlení pojmu veřejné investice, popisuje zde i zdroje ...
 • Bytový dům v Karviné 

  Pala, Kamil
  Bakalářská práce je projekt bytového domu ve městě Karviná. Bytový dům je projektovaný jako čtyřpodlažní dům, s jedním podzemním podlažím. Budova je navržena jako objekt s dvanácti bytovými jednotkami. Dům má plochou ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Beňo, Radoslav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Dolní Lomná (629600), na parcelách č. ...
 • Vytápění s pomocí kondenzační techniky 

  Jadrníčková, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody administrativního objektu v areálu Svit ve Zlíně. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jako zdroj tepla jsou zde navrženy plynové kondenzační kotle. V ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Senici 

  Kuchta, Peter
  Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a popis stavebne technologickej etapy hrubej stavby administratívnej budovy v Senici. Vrchná stavba je realizovaná pomocou systému Porotherm. V rámci práce je spracovaná ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Kurečka, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Líšeň. Parcela se nachází ve svažitém terénu, na kterou je přístup z horní strany ...
 • Využití flotace v úpravnách vody 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány ...
 • Bytový dům 

  Dienová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatné stojícího bytového domu v Přelouči, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o nepodsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, založen ...
 • Studium procesu dekarbonatace vápence 

  Koporcová, Diana Mária
  Tato práce se zabývá výzkumem a popisem dekarbonatačního procesu vápence při výpalu vápna. Cílem práce je pokusit se najít souvislost mezi vlastnostmi vstupní suroviny a průběhem procesu dekarbonatace, který je sledován ...
 • Lávka u obce Kámen 

  Damek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší přes silnici I/19 u obce Kámen. V rámci bakalářské práce byly navrženy 3 varianty lávek. Rámová konstrukce z předpjatého betonu byla vybrána jako nejvhodnější a dále rozpracována. ...
 • Rozšíření Podnikatelského inkubátoru Brno – jih, hrubá vrchní stavba 

  Sankot, Martin
  Tématem této bakalářské práce je zpracování technologického řešení hrubé vrchní stavby Podnikatelského inkubátoru v Brně. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní, nepodsklepené budovy pro administrativní a kancelářskou činnost. ...

Zobrazit další