Recent Submissions

 • Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 

  Dohnal, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce jednokolejné železniční tratě Bakov nad Jizerou – Česká Lípa mezi km 18,812 (od ZV 7 ve stanici Bezděz) a km 21,800. Práce řeší návrh geometrických parametrů koleje. V rámci ...
 • Studie Boskovické spojky 

  Jung, Jiří
  Práce řeší návrh tzv. Boskovické spojky, tedy tratě umožňující přímou jízdu vlaků z Brna do Boskovic mimo železniční stanici Skalice nad Svitavou. V rámci práce je navržena vlastní trasa spojky včetně napojení do traťového ...
 • Stavební úpravy traťového úseku Tišnov - Nedvědice pro zavedení 30 minutového taktu osobní dopravy 

  Moldovan, Lilija
  Tato bakalářská práce se zabývá možností návrhu 30ti minutového taktu v úseku Tišnov - Nedvědice a stavebními úpravami spojenými s jejím zavedením. Při zavedení taktu je brán ohled na návaznost stávajících spojů.
 • Návrh a posouzení vybraných nosných prvků železobetonové konstrukce 

  Niesner, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. V práci je řešen návrh a posouzení vybraných nosných prvků, konkrét-ně železobetonový ...
 • Užitné vlastnosti plastových a hliníkových oken při zabudování do stavby 

  Gabriel, Jindřich
  Bakalářská práce je věnována tepelně izolační problematice jednotlivých součásti dveří a oken z hliníkových a plastových profilů. Zároveň jsou i uvedeny výrobní postupy pro výrobu těchto otvorových výplní stavebních ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Přehled technologií pro rekonstrukce vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Tato práce se zabývá zásadami, technologickými postupy a materiály používanými při sanačních opatřeních a obecně při rekonstrukcích především betonových zemních vodojemů. V rámci bakalářské práce jsou uvedeny a popsány ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...
 • Centrum vinařství Němčičky – Průmyslové stavby 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby centra vinařství v Němčičkách, nacházejícím se na pozemku katastrálního území Němčičky u Hustopečí. Cílem je vytvořit architektonický a urbanistický koncept, který bude lákadlem ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby školky v Habrech 

  Štípa, David
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé vrchní stavby Mateřské školky v Habrech. Obsah práce je zaměřen na zděné nosné konstrukce a konstrukci stropu. Dále obsah tvoří řešení širších dopravních vztahů, ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Kurečka, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Líšeň. Parcela se nachází ve svažitém terénu, na kterou je přístup z horní strany ...
 • Bytový dům 

  Kubů, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími a plným podsklepením. V objektu se nachází 6 samostatných bytových ...
 • Bytový dům v Šumperku 

  Macek, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Šumperk. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V 1.NP jsou dva byty a místnost se skladovacími prostory. V 2.NP ...
 • Řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže Mostiště 

  Bednář, Martin
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout zjednodušený způsob řízení hydroenergetické funkce nádrže Mostiště. Řízení bude navrženo s cílem maximalizovat zisk z provozu hydroelektrárny, a to na základě jednoduché analýzy časového ...
 • Bytový dům 

  Neradová, Barbora
  Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Panenská Rozsíčka, která se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je navržen jako atypický a je situován na rovinatém terénu. ...
 • Bytový dům Pod Štandlem 

  Nesit, Radek
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům ve Frýdku-Místku, na ulici Pod Štandlem. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlaží, kde je prostor rozdělen do 9 bytových jednotek a dalších účelových místností ...
 • Bytový dům v Poličce 

  Nespěšný, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektové dokumentace bytového domu v Poličce, který je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou v mírně svažitém terénu. Pohledově i konstrukčně se jedná o ...
 • Stavební úpravy bytového domu Křenová 76, Brno 

  Neduchal, Zbyněk
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na stavební úpravy bytového domu na ulici Křenová 76 v Brně. Objekt je členěn na dvě obytná nadzemní podlaží a neobytný suterén a podkroví. V obou ...
 • Studie obchvatu obcí Měnín a Telnice 

  Šnédar, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Telnice a Měnín. Tyto obce se nachází v okrese Brno - venkov, Jihomoravský kraj. Obchvat Telnice bude navržen jako komunikace kategorie S9,5/80 a bude se ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Vavřinka, Pavel
  Cílem práce je popsat základní principy, metody a postupy při plánování zdrojů. Teoretická část vysvětluje jednotlivé postupy plánování financí a lidských zdrojů zajišťující bezproblémový průběh projektu. Praktická část ...

View more