Poslední příspěvky

 • Vliv stavebních detailů na cenu díla 

  Vondálová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výběru materiálů stropu na celkovou cenu stropní konstrukce. V teoretické části jsou obecně definovány stropní konstrukce, jejich požadavky, druhy stropů dle materiálu a dále základy ...
 • Optimalizace metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo 

  Škvařil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo. Teoretická část se zaobírá podrobnou analýzou nátěrových systémů na dřevo včetně specifikace jejich složení, zejména se ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Malý bytový dům 

  Neuner, Jakub
  Bakalárska práca rieši návrh bytového domu. Bytový dom je situovaný v Brne v katastrálnom území Sadová. Objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria panely z krížom lepeného ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory 

  Svobodová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s urbanistickými principy a zásadami pro budování měst. Rozebíranými tématy jsou funkčnost prostorového návrhu, smyslové vnímání, jež se pojí k danému prostoru, ubanistické ...
 • Konstrukce nástupišť železničních tratí 

  Smítková, Pavlína
  Práce se věnuje srovnání konstrukcí nástupišť používaných na síti SŽDC, ŽSR, případně dalších okolních států. Hlavním cílem je porovnat konstrukce z hlediska náročnosti stavby, údržby, stability konstrukce, materiálové ...
 • Hodnocení zkušebního úseku na technologii podbíjení 

  Tinka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu upravené technologie podbíjení na kvalitu geometrických parametrů koleje. Na zřízeném zkušebním úseku, který se nachází na dvoukolejné trati Břeclav – Přerov u obce Rohatec, ...
 • Rodinný dům 

  Sikora, Marek
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - střední část 

  Pribišová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá podrobným mapovaním časti jaskyne Býčí skála, a to konkrétne, strednej časti Kaňonov. Cieľom práce je vyhotoviť v mierke 1:250 pôdorysnú mapu spolu s priečnymi rezmi a rozvinutý pozdĺžny ...
 • Vytápění budovy s využitím energie z obnovitelných zdrojů 

  Švanda, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a příprava teplé vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Objektem je rodinný dům. Teoretická část se zabývá solárními systémy, solárními kolektory a jejich funkcí. Ve ...
 • Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Brno - Pastviny 

  Školař, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami v decentralizovaném území. V teoretické části je vypracována literární rešerše v oblasti možností hospodaření se srážkovými vodami a příslušné legislativní ...
 • Účinnost odlehčovacích komor 

  Šlechtová, Tereza
  Cílem práce je zpracovat rešerši o odlehčovacích komorách. Proběhne seznámení s legislativou týkající se problematiky odlehčovacích komor, výčet jednotlivých druhů konstrukcí odlehčovacích komor a nejčastěji používanými ...
 • Rovné příležitosti ve stavebnictví 

  Řeháková, Adéla
  Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V ...
 • Statická analýza střešní konstrukce 

  Uherek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou dřevěné střešní konstrukce – krovu. V programu SCIA Engineer 17.1, který pracuje na principu metody konečných prvků, byly vytvořeny prostorové a rovinné modely konstrukce. ...
 • Studie obchvatu obcí Měnín a Telnice 

  Šnédar, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Telnice a Měnín. Tyto obce se nachází v okrese Brno - venkov, Jihomoravský kraj. Obchvat Telnice bude navržen jako komunikace kategorie S9,5/80 a bude se ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Zaoralová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Vavřinka, Pavel
  Cílem práce je popsat základní principy, metody a postupy při plánování zdrojů. Teoretická část vysvětluje jednotlivé postupy plánování financí a lidských zdrojů zajišťující bezproblémový průběh projektu. Praktická část ...
 • Optimalizace trasy předpínacích kabelů 

  Středulová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití genetických algoritmů pro optimalizaci trasy předpínacích kabelů. Cílem práce je vyvinout genetický algoritmus na základě metody automatické dynamické penalizace a ověřit jeho ...
 • Polyfunkční bytový dům 

  Vtípilová, Jana
  Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního bytového domu v Brně, městské části Pisárky. Zadaný pozemek je umístěn na ulici Hlinky. Objekt byl navrhován s ohledem na okolní zástavbu. Objekt drží uliční čáru ...
 • Bytový dům 

  Veřmiřovský, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce je novostavba bytového domu v obci Kopřivnice. Dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Objekt je umístěn v zástavbě rodinných domů, v téměř rovinatém terénu na okraji obce. V ...

Zobrazit další