• Vytápění mateřské školy 

  Ryšavá, Veronika
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody mateřské školy ve Zlíně. Jedná se o nepodsklepený objekt rozdělený do několika jednopodlažních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, ...
 • Polyfunkční komplex Houbalova v Brně, hrubá spodní stavba 

  Kolouch, David
  Tato práce se zaměřuje na hrubou spodní stavbu polyfunkčního komplexu v Brně, která je založená na pilotách ve složitých základových podmínkách. Práce řeší stavbu z pohledu stavebně technologického. Součástí práce je časový ...
 • Vzduchotechnika pro jednotku intenzivní péče 

  Halaj, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení pre jednotku intenzívnej starostlivosti a jej pridružené miestnosti. Systém je rozdelený na dva celky. Primárne zariadenie obsluhuje lôžkovú časť jednotky ...
 • Možnosti uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách 

  Bartoň, Andrej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, ...
 • Koučování ve stavebnictví 

  Čičmanec, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o tom, ako to v dnešnej modernej dobe, plnej technológií, vyzerá v manažmente stavebníctva. V tejto práci sú rozoberané základné pojmy, hlavné úlohy manažéra, etika manažérov a manažment zmien. ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Špačková, Sára
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus ...
 • Obytný dům 

  Staňková, Pavla
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Lagiň, Juraj
  Bakalárska práca rieši statický posudok a porovnanie dvoch variant železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Prvý variant, navrhnutý ako doska s plným prierezom, je porovnaný s variantom dosky, ktorá je ...
 • Vyhodnocení sanace hráze vodního díla Hornice 

  Králíková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování a sanačních opatření realizovaných na zemní hrázi vodního díla Hornice. V roce 2014 bylo sledování zahájeno metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Monitorování ...
 • Vzduchotechnika restaurace s kuželkárnou 

  Tomeš, Adam
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky restaurace s kuželkárnou. Cílem této práce je navrhnout dvě vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Jednotlivá zařízení jsou navrhnuta tak, aby splňovala hygienické, ...
 • Rodinný dům 

  Macháčková, Klára
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Olešnici. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen plochou střechou. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého bydlení ve dvou bytových ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vajgl, Radek
  Tato práce je zaměřena na návrh novostavby energeticky efektivního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území Žáky. Návrh objektu je zamýšlen na parcele č. 252/2, která má plochu 1214 m2 a je součástí budoucího ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Bytový dům 

  Pivec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Olomouci. Na severní straně má budova společnou štítovou stěnu se sousedním rodinným domem. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá z 8 bytových ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Využití ultrazvukové metody pro stanovení rovnoměrnosti betonu v konstrukci 

  Jindrová, Barbora
  Bakalářská práce se věnuje základům diagnostiky stavebních konstrukcí a uvádí její nejčastěji užívané metody. V kontextu nedestruktivní diagnostiky dále rozebírá ultrazvukovou impulsovou metodu, její princip a možnosti ...
 • Možnosti financování protipovodňových opatření 

  Švábová, Lucie
  Hlavním tématem této práce je financování veřejných zakázek. V teoretické části jsou řešeny investice, veřejné zakázky, protipovodňová opatření a národní dotace Ministerstva zemědělství. V druhé části bakalářské práce je ...
 • Dopravní řešení I/43 Lipůvka 

  Londin, Filip
  Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením na silnici I/43 Lipůvka. Cílem této práce je analyzovat současný stav a vyhledat možnosti zvýšení kapacity a zlepšení stavu. Zkoumanými místy jsou především křižovatky I/43 x ...
 • Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

  Sigid, Pavel
  Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Obnova fary ve Vyškově“. Úkolem studie bylo nalézt vhodné řešení, jak urbanistické, hmotové, funkční, ...