Now showing items 1-20 of 542

 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...
 • Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci 

  Dubšíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je popsání laboratorních vlastností asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude popsána podstata a postup empirických zkoušek penetrace jehlou a bod měknutí. Dále ...
 • Rodinný dům 

  Fišarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího rodinného domu nedaleko Prahy v obci Všestary. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je rozdělen na tři patra, podzemní a dvě nadzemní ...
 • Vývoj tmelů pro spárování keramických obkladů 

  Coufal, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vývojem tmelu pro vyplnění širokých spár keramických obkladů. Teoretická část je věnována jednotlivým typům spárovacích tmelů, jejich vlastnostem a oblastem použití. V praktické části se pracuje ...
 • Rezidence Roklinka 

  Cabejšek, David
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území obce Valeč, číslo stavební parcely 487/2, 487/3. Stavební pozemek se nachází v ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR 

  Cvečka, Tomáš
  Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná ...
 • Bytový dům 

  Dlouhá, Jana
  Tato bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází na parcele číslo 3052/5 ve městě Bystřice nad Pernštejnem, katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, číslo katastrálního ...
 • Energetické hodnocení budovy 

  Bidmonová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením budovy v Brně. Je rozdělena do tří částí. V části A se nachází základní definice a rozdělení dané problematiky podle platných zákonů, vyhlášek a technických norem. V části ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...
 • Geodetický monitoring tubosideru v Liberci pod lyžařskou sjezdovkou F10 

  Buchar, Ondřej
  Tato práce dokumentuje geodetický monitoring deformované ocelové konstrukce tubosideru v Liberci. Od roku 2015 probíhá periodické měření posunů a deformací na objektu. V rámci opatření na zabezpečení stability tunelu, byly ...
 • Rámový most o jednom poli 

  Černý, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes řeku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 24,0 m. Výpočet účinků zatížení je proveden v progamu Scia ...
 • Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci 

  Fischer, Michal
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, ...
 • Jezdecká hala v Šenově 

  Bártů, Adam
  Cílem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce jezdecké haly. Stavba je tvořena dvěma částmi. Půdorysné rozměry větší haly jsou 48,0 x 24,0 m. Zastřešení haly je řešeno pomocí příhradových vazníků, které ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

  Blaško, Erik
  V geodézií sa často stretávame s problémom ako správne interpretovať alebo previesť namerané dáta z terénu do vhodnej podoby tak aby všetky tieto zistené informácie boli jasne a zrozumiteľne podané vo forme takej, aby bola ...
 • Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost 

  Bedáňová, Jana
  Práce pojednává o jakosti povrchových vod v ČR a o vývoji její kvality v tocích a nádržích. O problémech spojených s vypouštěním odpadních vod do recipientu (často bez čištění) a splachy ze zemědělských půd. V závěru se ...
 • Vinařství SEKT Jan Petrák, Kobylí 

  Boháčová, Denisa
  Tématem projektu je návrh vinařství sekt Jan Petrák. Řešené území se nachází v klidovém území obce Kobylí. V současné době je zde rodinný dům s nádvořím, kde se dále nachází zemědělská stavba pro výrobu vinných sektů. Dům ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Dvořáková, Jana
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Třebíči, který se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do ...
 • Výluky kolejí na jednokolejných železničních tratích 

  Biskup, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a vyhodnocením výluk kolejí na jednokolejných železničních tratích, za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb ze strany SŽDC. Nejprve je popsána oblast železniční dopravy, ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Diviš, Michal
  Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek ...